Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Kazımov , T.H. Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınmasında istifadə olunan həndəsi xarakteristikaların inam intervalının təyin olunması / T.H. Kazımov , Ş.C. Mahmudova // Bakı Universitetinin Xəbərləri. - 2010. - N: 2. - S. 107-113.
 Annotasiya
 Məqalədə biometrik texnologiyalar və fotoportret əsasında insan sifətinin tanınmasında istifadə olunan həndəsi xarakteristikaların inam intervalının təyin olunması haqqında məlumat verilmişdir. Göstərilmişdir ki, fotoportret əsasında insan sifətinin tanınmasında identifikasiyanın dəqiqliyinin müəyyən edilməsi məsələsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, foto-portret əsasında insan sifətinin tanınmasında həndəsi xarakteristikaların inam intervalının təyin edilməsi bu tipli məsələlərdən biridir. İnam intervalının təyin edilməsində Styudent üsulundan istifadə edilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu