Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudova , Ş.C. Proqram Təminatının Yaradılmasının Texnoloji Prosesinin Təşkili Üsulları / Ş.C. Mahmudova // İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Nailiyyərlər və Perspektivlər. - Sumqayıt, 2018 . - S. 413-416.
 Annotasiya
  Peşəkar insan fəaliyyətinin çox sahələrində proqram təminatından (PT) istifadə olunur: maşınqayırma, aviakosmik sənaye, avtomobil istehsalı, kosmosun tədqiqi, iqlimi idarəetmə, ətraf mühitin müdafiəsi, milli təhlükəsizlik, maliyyə və iqtisadiyyat, səhiyyə və s. Belə əhəmiyyətli PT-lər üçün yüksək etibarlılıq tələb olunur və onlar insanların həyatı üçün vacibdir. PT təkmilləşdirilir və getdikcə inkişaf edir. PT-nin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, bir sıra yəni terminlər yaranır. Onlardan biri də kompüter elmlərində ciddi texniki mənaya malik olan "hesablamaların təkamülü" (ing. evolutionary computation) terminidır: məsələn, alqoritmlərin tədqiqində verilmiş problemin həllinin ən yaxşı üsullarının tapılması məqsədi ilə mümkün həllər mühitində axtarışın meyarları təyin olunur. İnformasiya cəmiyyətində hesablamaların təkamülünə aid konfranslar keçirilir və təkamül metodlarının tətbiqinə həsr edilmiş mövzulara aid çoxlu elmi məqalələr vardır
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu