Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudova , Ş.C. Fərdi məlumatların proqram vasitələri ilə qorunması üsullarının araşdırılması / Ş.C. Mahmudova // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri. - Bakı, 2019. - S. 70-73.
 Annotasiya
 — İşdə fərdi məlumatlar və onların qorunması mərhələləri haqqında məlumat verilmişdir. Fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun bəzi müddəaları nəzərdən keçirilmişdir. Proqramlar vasitəsilə fərdi məlumatların qorunması məsələsinə baxılmışdır. Bu sahədə görülmüş işlər barədə məlumat verilmişdir. Proqramlar vasitəsilə məlumatların qorunması üsulları araşdırılmış və analiz edilmişdir. Gələcəkdə bu işlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün tövsiyə verilmişdir
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu