Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Kazımov , T.H. Təsvirlər əsasında insan sifətinin irqi və etnik mənsubiyyətinin müəyyən olunması / T.H. Kazımov , Ş.C. Mahmudova // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2014. - S. 86-88.
 Annotasiya
 Məqalə fotoportretlər əsasında insan sifətinin irqi və etnik mənsubiyyətə görə tanınması üçün alqoritmin işlənməsinə həsr olunur. Sifətin seçilmiş həndəsi nöqtələri və bazada olan fotoportretlərin xarakteristik əlamətlərinin hesablanması alqoritmi əsasında etalon təsvirin xarakteristik əlamətləri formalaşdırılır. Sonra ixtiyari təsvirin xarakteristik əlamətləri etnik qrupların etalon təsvirlərinin xarakteristik əlamətləri ilə müqayisə edilir və onun mənsub olduğu etnik qrup müəyyən olunur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu