Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudova , Ş.C. Elektron Kitabxanalarda Biometrik Texnologiyaların Tətbiqi İmkanları / Ş.C. Mahmudova // “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2016. - S. 49-52.
 Annotasiya
 Bu işdə biometrik texnologiyalar, ənənəvi və elektron kitabxanalar haqqında məlumat verilmişdir. Kitabxanalarda biometrik texnologiyalardan istifadə edilməsi imkanları və perspektivləri analiz edilmişdir. Kitabxanalarda biometrik texnologiyaların tətbiqi imkanlarının üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri aydınlaşdırılmışdır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu