Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudova , Ş.C. Təsvirlərin verilənlər bazasına daxil edilməsinin effektiv qaydası haqqında / Ş.C. Mahmudova // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmlər seriyası. - 2006. - N: 1. - S. 99-103.
 Annotasiya
 Bu məqalədə təsvirlərin verilənlər bazasına daxil edilməsinin bir effektiv qaydasından bəhs edilir. Göstərilir ki, təsvirlər kompüterin yaddaşının müvəqqəti sahəsində müəyyən çərçivəli sahədə saxlanıla bilər və həmin yerdən verilənlər bazasına daxil edilə bilər. Təsvirlərin bu şəkildə istifadə edilməsi vaxta qənaət etməyə və təsvirlərdən operativ surətdə istifadə etməyə imkan verir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu