Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudova , Ş.C. Microsoft ACCESS verilənlər bazasının mühafizəsi / Ş.C. Mahmudova , R.T. Qasımova , I.Y. Ələkbərova // Fizika-riyaziyyat və informatika tədrisi. - 2003. - N: 4.- S. .
 Annotasiya
 Bu məqalədə Misrosoft Access verilənlər bazasının parol vasitəsilə mühafizə olunmasından və bu bazada formaların, hesabatların, sorğuların, makrosların və verilənlər bazasına istinadı olan səhifələrin mühafizəsinin müxtəlif üsullarından bəhs edilir. Misrosoft Access layihəsində və Misrosoft Access verilənlər bazasında bütün modulların, forma və hesabatların parol vasitəsilə mühafizə etmək imkanları vardır. Verilənlər bazasına parol qoyulduqda hər seansda onun bir dəfə daxil edilməsi kifayətdir. Paroldan yalnız baxmaq və redaktə etmək üçün deyil, eləcə də istənilən modulun kəsilməsi, surətinin çıxarılması, qoyulması, eksport edilməsi və silinməsi üçün də istifadə edilir. Belə mühafizənin Misrosoft Access proqramında yaradılmış verilənlər bazasının normal işləməsinə heç bir maneəsi olmur. Mikrosoft Access yerinə yetirilən zaman istifadəçidən özü üçün parolu identifikasiya etməyi və həmin parolu daxil etməyi tələb edir. Faylın daxilində işçi istifadəçilər qurupu, qrupun üzvləri kimi identifikasiya olunurlar. Birinci tipli parolu verilənlər bazası parolu adlandırırlar. Əgər verilənlər bazası üçün parol təyin olunubsa, verilənlər bazasını açan zaman bu parolun daxil edilməsi hər istifadəçidən tələb olunur. Parolun təyin olunması verilənlər bazasını kənar şəxslər tərəfindən müdaxilənin qabağını alır və qoruyur.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu