Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudova , Ş.C. Proqram təminatının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının bəzi üsulları haqqında / Ş.C. Mahmudova // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. - Bakı, 2018 . - S. 75-78.
 Annotasiya
 Bu işdə proqram təminatının təhlükəsizliyi və s. haqqında məlumat verilmişdir. Proqram təminatının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının analiz metodları öyrənilmişdir. Proqram təminatının qorunması üçün vacib olan problemlər müəyyənləşdirilmişdir. Proqram layihələri üçün risklər, onların idarəolunması, təyin olunması, kateqoriyaları və s. araşdırılmışdır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu