Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudova , Ş.C. Biometrik Texnologiyalarda Big Data Problemləri / Ş.C. Mahmudova // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2016. - S. 106-108.
 Annotasiya
 Bu iş biometrik texnologiyalarda Big Data problemlərinə həsr olunmuşdur. Milli təhlükəsizlik, hüquq-mühafizə sisteminin və müdafiə orqanlarının qarşısında duran məsələlərin geniş spektrinin həllində Big Data texnologiyalarının istifadə edilməsinin əhəmiyyəti göstərilmişdir. Biometrik texnologiyalar sahəsində Big Data və buludların müasir texnologiyaları haqqında məlumat verilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu