Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudova , S.J. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında biometrik texnologiyaların rolu / S.J. Mahmudova , T.H. Kazimov // İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2015. - P. 218-221.
 Annotasiya
 Bu məqalədə informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında biometrik texnologiyaların rolundan bəhs olunur. Dünyada terror təhlükəsinin artması ilə əlaqədar olaraq təhlükəsizliyi təmin edən sistemlərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə biometrik identifikasiya sistemlərinin yaradılması zərurəti meydana çıxmışdır. Milli zəmində hüquq-mühafizə sistemi, dövlət təhlükəsizliyi sistemi və ölkənin müdafiə təminatı orqanlarının qarşısında duran məsələlərin həlli üçün biometrik texnologiyalardan istifadə etməyin üstünlükləri göstərilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu