Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 4
 Dili  Ili
1  R.Q.Ələkbərov O.R.Ələkbərov Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, inkişaf mərhələləri, problemləri və həlli yolları aze 2018
2  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri aze 2015
3  R.Q.Ələkbərov T.X.Fətəliyev Ş.A.Mehdiyev Elektron elmin monitorinqi aze 2015
4  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov Şəbəkə mühitində paylanmış hesablama sistemlərinin yaradilmasi texnologiyaları aze 2015
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 40
 Dili  Ili
1  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Selection issues of cloudlets in mobile cloud computing eng 2018
2  R.K.Alekberov M.A.Hashimov Application of the internet of things in oil-gas industry eng 2018
3  R.Q.Ələkbərov O.R.Ələkbərov Mobil hesablama buludlarında təhlükəsizlik  aze 2017
4  R.Q.Ələkbərov S..Dursunov Grid texnologiyalarında istifadə olunan proqram vasitələrinin təhlili. aze 2017
5  R.Q.Ələkbərov Elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin yaradılması məsələləri aze 2017
6  R.K.Alekberov O.R.Alekperov F.H.Pashayev Effective Use Method of Cloudlet Resources by Mobile Users eng 2017
7  R.K.Alekberov F.H.Pashayev O.R.Alekperov Optimal deployment model of cloudlets in mobile Cloud Computing eng 2017
8  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Mobile clouds computing: Current state, architecture and problems eng 2017
9  R.Q.Ələkbərov S..Dursunov Qrid sistemlərində təhlükəsizlik texnologiyalarının analizi aze 2017
10  R.Q.Ələkbərov T..Mustafayev M.M.Yaqubov AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsində elektron kitabxana xidməti  aze 2016
11  R.K.Alekberov F.H.Pashayev M.A.Hashimov Development of the method of dynamic distribution of users’ data in storage devices in data processing centers eng 2016
12  R.Q.Ələkbərov T..Mustafayev M.M.Yaqubov Superkompüter texnologiyaları: mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri aze 2016
13  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov O.R.Ələkbərov Elektron kitabxana mühitində bulud texnologiyalarının tətbiqi aze 2016
14  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov O.R.Ələkbərov Elektron tibb və bulud texnologiyaları: imkanlar və perspektivlər aze 2016
15  R.Q.Ələkbərov T..Mustafayev M.M.Yaqubov Superkompüterlərin E-tibdə tətbiqi aze 2016
16  R.Q.Ələkbərov S..Dursunov Elektron tibdə qrid texnologiyalarının tətbiqi aze 2016
17  R.M.Alguliyev R.K.Alekberov T.X.Fataliyev Electronic science in azerbaijan: current status, problems and perspectives  eng 2016
18  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov T..Mustafayev AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsinin İnternet xidmətlərinin təhlükəsizlik məsələləri aze 2015
19  R.K.Alekberov M.A.Hashimov Development of the Model of Dynamic Storage Distribution in Data Processing Centers eng 2015
20  R.Q.Ələkbərov AzScienceNet şəbəkəsinin inkişaf mərhələləri, mövcud infrastrukturu və xidmətləri  aze 2015
21  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov Elektron dövlətdə bulud texnologiyalarından istifadə imkanları və perspektivləri aze 2014
22  R.Q.Ələkbərov AzSienceNet elm kompüter şəbəkəsinin informasiya təhlükəsizliyi siyasəti haqqında aze 2013
23  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov T..Mustafayev AzScienceNet şəbəkəsində Cloud computing xidmətinin təhlükəsizlik məsələləri və həlli yolları aze 2013
24  R.K.Alekberov M.A.Hashimov About Scientific and Technological Problems of the reconstruction of AzScienceNet Network based on Cloud-Oriented Architecture eng 2012
25  R.Q.Ələkbərov AR-nın elmi qurumlarında böyük hesablama və yaddaş resurmları tələb edən mürəkkəb məsələlərin həlli üçün hesablama mühitlərinin yaradılması texnologiyaları aze 2012
26  Р.К.Алекперов О создании вычислительных сред на базе технологии вычислительных облаков rus 2011
27  R.K.Alekberov Modern condition and development perspectives of cloud computing technology eng 2010
28  R.M.Alguliyev R.K.Alekberov T.S.Zarbaliyev Aspects of creation of the super computer center for solution of the complex problems demanding great calculation resources in Azerbaijan eng 2008
29  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов Cоздания надежной распределенной вычилительной среды с многоуровневой архитектурой rus 2007
30  Р.М.Алгулиев И.М.Алиев Р.К.Алекперов Синтез надежной распределенной вычислительной среды с многоуровневой архитектурой rus 2006
31  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов И.М.Алиев Об одном методе обеспечения безопасной сетевой среды для распределенных вычислений rus 2004
32  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов И.М.Алиев Организация распределенных вычислений на базе виртуальных частных сетей rus 2003
33  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов А.И.Алиев Об одной модели организации распределенных вычислений иерархически структурированных задач на базе мультиагентных технологий rus 2003
34  Р.М.Алгулиев И.М.Алиев Р.К.Алекперов Организация распределенных вычислений в сетевой среде на базе мультиагентной технологии rus 2003
35  Р.К.Алекперов Оптимальное управление распределенными вычислениями в сетевой среде на базе мультиагентной технологии rus 2003
36  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов Некоторые аспекты управления доступом в корпоративных сетях rus 2002
37  R.M.Alguliyev R.K.Alekberov Principles of organization of Security Information Systems in a Corporative Networks eng 2000
38  А.М.Аббасов Р.М.Алгулиев И.М.Алиев Р.К.Алекперов Об одном подходе к структурному синтезу мультипротокольных маршрутизаторов rus 1995
39  Р.М.Алгулиев И.М.Алиев Р.К.Алекперов Об одном методе управления доступом ЛВС rus 1995
40  Ю.А.Махмудов Р.К.Алекперов А.И.Алиев Информационно-вычислительная система для сбора и первичной обработки медицинской информации rus 1988
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 46
 Dili  Ili
1  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Effective use Method of Cloudlet Resources by Mobile Users eng 2018
2  R.Q.Ələkbərov O.R.Ələkbərov Mobil hesablama buludlarında təhlükəsizlik və konfidensiallıq məsələləri aze 2018
3  R.K.Alekberov F.H.Pashayev O.R.Alekperov Forecasting Cloudlet Development on Mobile Computing Clouds eng 2017
4  R.Q.Ələkbərov M.Ə.Rəşidov T..Mustafayev M.M.Yaqubov Yüksək səviyyəli beynəlmiləlləşdirilmiş domen adları, onların qediyyatı və problemləri aze 2017
5  R.Q.Ələkbərov O.R.Ələkbərov Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, axitekturası və problemləri aze 2017
6  R.Q.Ələkbərov Superkompüter texnologiyaları: mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri aze 2016
7  R.Q.Ələkbərov Azsciencenet elm-kompüter şəbəkəsi: inkişaf mərhələləri, internet xidmətləri və perspektivləri aze 2016
8  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov Bulud texnologiyalari: xidmətlər, problemlər və tətbiq sahələri aze 2016
9  R.K.Alekberov F.H.Pashayev M.A.Hashimov Development of the Method of Dynamic Distribution of User eng 2016
10  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov Verilənlərin emal mərkəzlərində istifadəçilərin məlumatlarının yaddaş qurğularında dinamiki paylanması metodunun işlənməsi aze 2016
11  R.K.Alekberov F.H.Pashayev O.R.Alekperov Method of Dynamic Data Distribution in Virtual Memory Resources in Cloud Technologies eng 2016
12  О.Р.Алекперов Р.К.Алекперов Особенности применения методов социальной инженерии в мобильных сетях стандарта LTE rus 2016
13  Р.К.Алекперов Т.Х.Фаталиев Анализ использования ИКТ в электронной научной деятельности в странах СНГ rus 2016
14  R.K.Alekberov M.A.Hashimov Development of the Model of Dynamic Storage Distribution in Data Processing Centers eng 2015
15  R.M.Alguliyev R.K.Alekberov M.A.Hashimov Opportunities and Perspectives of Cloud Technology for E-Government eng 2015
16  R.K.Alekberov M.A.Hashimov A Model of Computational Resources Distribution Among Data Center Users eng 2015
17  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov T.X.Fətəliyev Elektron elm: cari vəziyyəti, problemləri və perspektivləri aze 2015
18  R.M.Alguliyev R.K.Alekberov M.A.Hashimov E.C.Mamedov The Perspectives of Cloud Technology Implementationin digital Library eng 2015
19  Р.К.Алекперов М.А.Гашимов Разработка модели оптимального распределения ресурсов памяти в вычислительных сетях rus 2015
20  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov Bulud texnologiyalarının elektron dövlət sistemində tətbiqi məsələləri aze 2015
21  Р.К.Алекперов М.А.Гашимов Модель распределения между пользователями вычислительных ресурсов в дата-центре rus 2015
22  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov M..Məmmədov AzScienceNet şəbəkəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artıırılması problemləri və həlli yolları aze 2014
23  R.Q.Ələkbərov T..Mustafayev M.A.Həşimov Cloud computing xidmətlərinin təhlükəsizlik məsələləri və onların həlli yolları aze 2014
24  R.M.Alguliyev R.K.Alekberov Cloud Computing: Modern State, Problems and Prospects eng 2013
25  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov AzScienceNet şəbəkəsində cloud computing texnologiyalarının tətbiqi perspektivləri haqqında. aze 2012
26  Р.К.Алекперов А.А.Гусейнова Разработка адаптивной модели для оптимального распределения нагрузки в корпоративных сетях  rus 2012
27  Р.К.Алекперов Создание распределенных вычислительных сред на основе технологии вычислительных облаков rus 2012
28  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов Социально-экологические проблемы утилизации использованных компьютеров rus 2011
29  R.Q.Ələkbərov A.Ə.Hüseynova Korporativ şəbəkələrin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün yanaşma aze 2011
30  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов Синтез надежной многоуровневой распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий rus 2010
31  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов Вычислительные облака:современное состояние,проблемы и перспективы rus 2010
32  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov Kompyuter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması texnologiyaları aze 2010
33  B.S.Ağayev R.Q.Ələkbərov Audio-mining sistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodu aze 2010
34  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov İstifadədə olmuş kompyuterlərin utilizasiyasının sosial-ekoloji problemləri aze 2010
35  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов Основные проблемы синтеза распределенных вычислительных сред на базе компьютерных сетей rus 2009
36  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов Синтез надежной многоуровневой распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий rus 2007
37  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов И.М.Алиев Синтез распределенной вычислительной среды с многоуровневой иерархической архитектурой rus 2006
38  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов И.М.Алиев Архитектурно-технологические принципы создания распределенной вычислительной среды на базе корпоративных сетей rus 2005
39  Р.М.Алгулиев И.М.Алиев Р.К.Алекперов Об одном методе организации надежной распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технолгий rus 2004
40  Р.К.Алекперов Организационно-технологические аспекты решения больших задач на базе компьютерных сетей rus 2004
41  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Р.К.Алекперов Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
42  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов И.М.Алиев Организация распределенных вычислений в компьютерных сетях rus 2004
43  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Р.К.Алекперов Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
44  R.M.Aliguliyev R.K.Alekberov An approach to optimal task assignment in a distributed system eng 2004
45  A.M.Abbasov R.M.Alguliyev R.K.Alekberov Functional - technological aspects of realization of access control tasks in corporative networks eng 2002
46  R.Q.Ələkbərov Ə.I.Əliyev Создание двухмашинного комплекса на базе СМ ЭВМ с удаленно подключенными терминалами aze 1991
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 12
 Dili  Ili
1  R.Q.Ələkbərov Köhnə kompyuterlərdən necə istifadə etməli?! aze 2014
2  R.Q.Ələkbərov Mobil telefonlara nəzarət gücləndirilir. Yeni tenologiya itmiş, oğurlanmış və saxta telefonlardan istifadənin qarşısını alacaq aze 2012
3  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov Köhnə kompyuterlərdən necə istifadə etməli?! aze 2011
4  R.Q.Ələkbərov İnformasiya təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyimizin tərkib hissəsidir aze 2011
5  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov İnformasiya Texnologiyaları İnistutu Qisa dövrün böyük naliyyətləri aze 2011
6  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov Köhnə kompyuterlərdən necə istifadə etməli?! aze 2010
7  R.Q.Ələkbərov Superkompyuter Azərbaycanda  aze 2009
8  R.Q.Ələkbərov Hesablama texnikasının tarixi, müasir vəziyyəti və perspektivliyi aze 2008
9  R.Q.Ələkbərov Azərbaycanda milli superkompüter mərkəzinin yaradılmasının zəruriliyi aze 2008
10  R.Q.Ələkbərov Azərbaycan Respublikasında milli superkompüter mərkəzinin yaradılması zamanın tələbidir aze 2007
11  R.Q.Ələkbərov Milli superkompyüter mərkəzinin yaradılması informasiya cəmiyyətinin qurulmasında zəruri şərtlərdən biridir aze 2005
12  R.Q.Ələkbərov Milli superkompyüter mərkəzinin yaradılması informasiya cəmiyyətinin qurulmasında zəruri şərtlərdən biridir aze 2005     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu