Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 4
 Dili  Ili
1  R.Q.Ələkbərov O.R.Ələkbərov Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, inkişaf mərhələləri, problemləri və həlli yolları aze 2018
2  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov R.M.Alıquliyev T.X.Fətəliyev Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri aze 2015
3  R.Q.Ələkbərov T.X.Fətəliyev Ş.A.Mehdiyev Elektron elmin monitorinqi aze 2015
4  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov Şəbəkə mühitində paylanmış hesablama sistemlərinin yaradilmasi texnologiyaları aze 2015
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 53
 Dili  Ili
1  Р.К.Алекперов С..Дурсунов Применение ГРИД-технологии при создании распределенных вычислительных систем rus 2021
2  Р.К.Алекперов О.Р.Алекперов Мобильные вычислительные облака: текущая ситуация, архитектура и проблемы rus 2021
3  Р.К.Алекперов .. Вопросы организации облачных сервисов в научной компьютерной сети AzScienceNet rus 2021
4  Р.К.Алекперов М.А.Гашимов Вопросы применения облачных технологий в системах SCADA rus 2021
5  R.K.Alekberov M.A.Hashimov Security issues of scada systems in cloud computing environment eng 2020
6  R.K.Alekberov M.A.Hashimov Application issueds of fog computing in the oil and gas industry eng 2020
7  R.K.Alekberov Study of Architectural-Technological Principles of Cloudlet Based Mobile Cloud Computing eng 2019
8  R.Q.Ələkbərov A.Ş.Həsənli Buludlarda fərdi məlumatlarin mühafizəsi problemləri aze 2019
9  R.Q.Ələkbərov S..Dursunov M.A.Qurbanlı Korporativ elektron poçt sistemində təhlükəsizlik məsələləri aze 2019
10  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Selection issues of cloudlets in mobile cloud computing eng 2018
11  R.K.Alekberov M.A.Hashimov Application of the internet of things in oil-gas industry eng 2018
12  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Selection Virtual Machine in Mobile Cloud Computing eng 2018
13  R.Q.Ələkbərov O.R.Ələkbərov Mobil hesablama buludlarında təhlükəsizlik  aze 2017
14  R.Q.Ələkbərov S..Dursunov Grid texnologiyalarında istifadə olunan proqram vasitələrinin təhlili. aze 2017
15  R.Q.Ələkbərov Elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin yaradılması məsələləri aze 2017
16  R.K.Alekberov O.R.Alekperov F.H.Pashayev Effective Use Method of Cloudlet Resources by Mobile Users eng 2017
17  R.K.Alekberov F.H.Pashayev O.R.Alekperov Optimal deployment model of cloudlets in mobile Cloud Computing eng 2017
18  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Mobile clouds computing: Current state, architecture and problems eng 2017
19  R.Q.Ələkbərov S..Dursunov Qrid sistemlərində təhlükəsizlik texnologiyalarının analizi aze 2017
20  R.Q.Ələkbərov T..Mustafayev Paralel Proqramlaşdırma Texnologiyalarının Tətbiqi Məsələləri aze 2017
21  R.Q.Ələkbərov Bulud Texnologiyalarında Microsoft Azure‖ Platformasından Ġstifadə Məsələləri aze 2017
22  R.Q.Ələkbərov Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sisteminin Yaradılması Məsələləri aze 2017
23  R.Q.Ələkbərov T..Mustafayev M.M.Yaqubov AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsində elektron kitabxana xidməti  aze 2016
24  R.K.Alekberov F.H.Pashayev M.A.Hashimov Development of the method of dynamic distribution of users’ data in storage devices in data processing centers eng 2016
25  R.Q.Ələkbərov T..Mustafayev M.M.Yaqubov Superkompüter texnologiyaları: mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri aze 2016
26  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov O.R.Ələkbərov Elektron kitabxana mühitində bulud texnologiyalarının tətbiqi aze 2016
27  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov O.R.Ələkbərov Elektron tibb və bulud texnologiyaları: imkanlar və perspektivlər aze 2016
28  R.Q.Ələkbərov T..Mustafayev M.M.Yaqubov Superkompüterlərin E-tibdə tətbiqi aze 2016
29  R.Q.Ələkbərov S..Dursunov Elektron tibdə qrid texnologiyalarının tətbiqi aze 2016
30  R.M.Alguliyev R.K.Alekberov T.X.Fataliyev Electronic science in azerbaijan: current status, problems and perspectives  eng 2016
31  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov T..Mustafayev AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsinin İnternet xidmətlərinin təhlükəsizlik məsələləri aze 2015
32  R.K.Alekberov M.A.Hashimov Development of the Model of Dynamic Storage Distribution in Data Processing Centers eng 2015
33  R.Q.Ələkbərov AzScienceNet şəbəkəsinin inkişaf mərhələləri, mövcud infrastrukturu və xidmətləri  aze 2015
34  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov Elektron dövlətdə bulud texnologiyalarından istifadə imkanları və perspektivləri aze 2014
35  R.Q.Ələkbərov AzSienceNet elm kompüter şəbəkəsinin informasiya təhlükəsizliyi siyasəti haqqında aze 2013
36  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov T..Mustafayev AzScienceNet şəbəkəsində Cloud computing xidmətinin təhlükəsizlik məsələləri və həlli yolları aze 2013
37  R.K.Alekberov M.A.Hashimov About Scientific and Technological Problems of the reconstruction of AzScienceNet Network based on Cloud-Oriented Architecture eng 2012
38  R.Q.Ələkbərov AR-nın elmi qurumlarında böyük hesablama və yaddaş resurmları tələb edən mürəkkəb məsələlərin həlli üçün hesablama mühitlərinin yaradılması texnologiyaları aze 2012
39  Р.К.Алекперов О создании вычислительных сред на базе технологии вычислительных облаков rus 2011
40  R.K.Alekberov Modern condition and development perspectives of cloud computing technology eng 2010
41  R.M.Alguliyev R.K.Alekberov T.S.Zarbaliyev Aspects of creation of the super computer center for solution of the complex problems demanding great calculation resources in Azerbaijan eng 2008
42  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов Cоздания надежной распределенной вычилительной среды с многоуровневой архитектурой rus 2007
43  Р.М.Алгулиев И.М.Алиев Р.К.Алекперов Синтез надежной распределенной вычислительной среды с многоуровневой архитектурой rus 2006
44  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов И.М.Алиев Об одном методе обеспечения безопасной сетевой среды для распределенных вычислений rus 2004
45  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов И.М.Алиев Организация распределенных вычислений на базе виртуальных частных сетей rus 2003
46  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов А.И.Алиев Об одной модели организации распределенных вычислений иерархически структурированных задач на базе мультиагентных технологий rus 2003
47  Р.М.Алгулиев И.М.Алиев Р.К.Алекперов Организация распределенных вычислений в сетевой среде на базе мультиагентной технологии rus 2003
48  Р.К.Алекперов Оптимальное управление распределенными вычислениями в сетевой среде на базе мультиагентной технологии rus 2003
49  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов Некоторые аспекты управления доступом в корпоративных сетях rus 2002
50  R.M.Alguliyev R.K.Alekberov Principles of organization of Security Information Systems in a Corporative Networks eng 2000
51  А.М.Аббасов Р.М.Алгулиев И.М.Алиев Р.К.Алекперов Об одном подходе к структурному синтезу мультипротокольных маршрутизаторов rus 1995
52  Р.М.Алгулиев И.М.Алиев Р.К.Алекперов Об одном методе управления доступом ЛВС rus 1995
53  Ю.А.Махмудов Р.К.Алекперов А.И.Алиев Информационно-вычислительная система для сбора и первичной обработки медицинской информации rus 1988
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 61
 Dili  Ili
1  R.K.Alekberov Challenges of Mobile Devices’ Resources and in Communication Channels and their Solutions eng 2021
2  R.Q.Ələkbərov Mobil bulud texnologiyaları: mövcud vəziyyəti, problemləri və təhlükəsizlik məsələləri aze 2021
3  R.Q.Ələkbərov Bulud əsaslı elektron dövlət sistemi: mövcud vəziyyəti, problemləri və təhlükəsizlik məsələləri aze 2021
4  R.K.Alekberov Strategy for reducing delays and energy consumption in cloudlet- based mobile cloud computing: problems on mobile devices, problem solution, selection of cloudlets according to user requirements eng 2021
5  R.M.Aliguliyev R.K.Alekberov S.F.Tahirzada An Architecture for Big IoT Data Analytics in the Oil and Gas Industry eng 2020
6  Р.К.Алекперов Мобильные вычислительные облака: текущее состояние и перспективы развития  rus 2020
7  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov Buludəsaslı SCADA sistemlərinin təhlükəsizlik məsələlərinə aze 2020
8  R.Q.Ələkbərov A.Ş.Həsənli Bulud texnologiyalarında serversiz hesablama xidməti aze 2020
9  R.Q.Ələkbərov B.S.Ağayev Ətraf mühitin akustik küy çirklənməsi: problemlər və həllər aze 2020
10  R.K.Alekberov Method for Effective Use of Cloudlet Network Resources eng 2020
11  R.K.Alekberov M.A.Hashimov Migration issues of SCADA systems to the cloud computing environment REVIEW eng 2020
12  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov Neft-qaz quyularının monitorinqində əşyaların interneti texnologiyalarından istifadə məsələləri aze 2019
13  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Procedure of effective use of cloudlets in wireless metropolitan area network environment eng 2019
14  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Effective use Method of Cloudlet Resources by Mobile Users eng 2018
15  R.Q.Ələkbərov O.R.Ələkbərov Mobil hesablama buludlarında təhlükəsizlik və konfidensiallıq məsələləri aze 2018
16  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.K.Alekberov O.R.Alekperov The Skyline Operator for Selection of Virtual Machines in Mobile Computing eng 2018
17  R.K.Alekberov O.R.Alekperov Virtual Machine Selection Algorithm Based on User Requirements in Mobile Cloud Computing Environment eng 2018
18  R.K.Alekberov M.A.Hashimov Application and Security Issues of Internet of Things in Oil-Gas Industry eng 2018
19  R.K.Alekberov F.H.Pashayev O.R.Alekperov Forecasting Cloudlet Development on Mobile Computing Clouds eng 2017
20  R.Q.Ələkbərov M.Ə.Rəşidov T..Mustafayev M.M.Yaqubov Yüksək səviyyəli beynəlmiləlləşdirilmiş domen adları, onların qediyyatı və problemləri aze 2017
21  R.Q.Ələkbərov O.R.Ələkbərov Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, axitekturası və problemləri aze 2017
22  R.Q.Ələkbərov Superkompüter texnologiyaları: mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri aze 2016
23  R.Q.Ələkbərov Azsciencenet elm-kompüter şəbəkəsi: inkişaf mərhələləri, internet xidmətləri və perspektivləri aze 2016
24  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov Bulud texnologiyalari: xidmətlər, problemlər və tətbiq sahələri aze 2016
25  R.K.Alekberov F.H.Pashayev M.A.Hashimov Development of the Method of Dynamic Distribution of User eng 2016
26  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov Verilənlərin emal mərkəzlərində istifadəçilərin məlumatlarının yaddaş qurğularında dinamiki paylanması metodunun işlənməsi aze 2016
27  R.K.Alekberov F.H.Pashayev O.R.Alekperov Method of Dynamic Data Distribution in Virtual Memory Resources in Cloud Technologies eng 2016
28  О.Р.Алекперов Р.К.Алекперов Особенности применения методов социальной инженерии в мобильных сетях стандарта LTE rus 2016
29  R.K.Alekberov M.A.Hashimov Development of the Model of Dynamic Storage Distribution in Data Processing Centers eng 2015
30  R.M.Alguliyev R.K.Alekberov M.A.Hashimov Opportunities and Perspectives of Cloud Technology for E-Government eng 2015
31  R.K.Alekberov M.A.Hashimov A Model of Computational Resources Distribution Among Data Center Users eng 2015
32  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov T.X.Fətəliyev Elektron elm: cari vəziyyəti, problemləri və perspektivləri aze 2015
33  R.M.Alguliyev R.K.Alekberov M.A.Hashimov E.C.Mamedov The Perspectives of Cloud Technology Implementationin digital Library eng 2015
34  Р.К.Алекперов М.А.Гашимов Разработка модели оптимального распределения ресурсов памяти в вычислительных сетях rus 2015
35  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov Bulud texnologiyalarının elektron dövlət sistemində tətbiqi məsələləri aze 2015
36  Р.К.Алекперов М.А.Гашимов Модель распределения между пользователями вычислительных ресурсов в дата-центре rus 2015
37  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov M..Məmmədov AzScienceNet şəbəkəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artıırılması problemləri və həlli yolları aze 2014
38  R.Q.Ələkbərov T..Mustafayev M.A.Həşimov Cloud computing xidmətlərinin təhlükəsizlik məsələləri və onların həlli yolları aze 2014
39  R.M.Alguliyev R.K.Alekberov Cloud Computing: Modern State, Problems and Prospects eng 2013
40  R.Q.Ələkbərov M.A.Həşimov AzScienceNet şəbəkəsində cloud computing texnologiyalarının tətbiqi perspektivləri haqqında. aze 2012
41  Р.К.Алекперов А.А.Гусейнова Разработка адаптивной модели для оптимального распределения нагрузки в корпоративных сетях  rus 2012
42  Р.К.Алекперов Создание распределенных вычислительных сред на основе технологии вычислительных облаков rus 2012
43  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов Социально-экологические проблемы утилизации использованных компьютеров rus 2011
44  R.Q.Ələkbərov A.Ə.Hüseynova Korporativ şəbəkələrin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün yanaşma aze 2011
45  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов Синтез надежной многоуровневой распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий rus 2010
46  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов Вычислительные облака:современное состояние,проблемы и перспективы rus 2010
47  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov Kompyuter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması texnologiyaları aze 2010
48  B.S.Ağayev R.Q.Ələkbərov Audio-mining sistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodu aze 2010
49  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov İstifadədə olmuş kompyuterlərin utilizasiyasının sosial-ekoloji problemləri aze 2010
50  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов Основные проблемы синтеза распределенных вычислительных сред на базе компьютерных сетей rus 2009
51  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов Синтез надежной многоуровневой распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий rus 2007
52  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов И.М.Алиев Синтез распределенной вычислительной среды с многоуровневой иерархической архитектурой rus 2006
53  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов И.М.Алиев Архитектурно-технологические принципы создания распределенной вычислительной среды на базе корпоративных сетей rus 2005
54  Р.М.Алгулиев И.М.Алиев Р.К.Алекперов Об одном методе организации надежной распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технолгий rus 2004
55  Р.К.Алекперов Организационно-технологические аспекты решения больших задач на базе компьютерных сетей rus 2004
56  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Р.К.Алекперов Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
57  Р.М.Алгулиев Р.К.Алекперов И.М.Алиев Организация распределенных вычислений в компьютерных сетях rus 2004
58  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Р.К.Алекперов Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе rus 2004
59  R.M.Aliguliyev R.K.Alekberov An approach to optimal task assignment in a distributed system eng 2004
60  A.M.Abbasov R.M.Alguliyev R.K.Alekberov Functional - technological aspects of realization of access control tasks in corporative networks eng 2002
61  R.Q.Ələkbərov Ə.I.Əliyev Создание двухмашинного комплекса на базе СМ ЭВМ с удаленно подключенными терминалами aze 1991
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 12
 Dili  Ili
1  R.Q.Ələkbərov Köhnə kompyuterlərdən necə istifadə etməli?! aze 2014
2  R.Q.Ələkbərov Mobil telefonlara nəzarət gücləndirilir. Yeni tenologiya itmiş, oğurlanmış və saxta telefonlardan istifadənin qarşısını alacaq aze 2012
3  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov Köhnə kompyuterlərdən necə istifadə etməli?! aze 2011
4  R.Q.Ələkbərov İnformasiya təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyimizin tərkib hissəsidir aze 2011
5  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov İnformasiya Texnologiyaları İnistutu Qisa dövrün böyük naliyyətləri aze 2011
6  R.M.Əliquliyev R.Q.Ələkbərov Köhnə kompyuterlərdən necə istifadə etməli?! aze 2010
7  R.Q.Ələkbərov Superkompyuter Azərbaycanda  aze 2009
8  R.Q.Ələkbərov Hesablama texnikasının tarixi, müasir vəziyyəti və perspektivliyi aze 2008
9  R.Q.Ələkbərov Azərbaycanda milli superkompüter mərkəzinin yaradılmasının zəruriliyi aze 2008
10  R.Q.Ələkbərov Azərbaycan Respublikasında milli superkompüter mərkəzinin yaradılması zamanın tələbidir aze 2007
11  R.Q.Ələkbərov Milli superkompyüter mərkəzinin yaradılması informasiya cəmiyyətinin qurulmasında zəruri şərtlərdən biridir aze 2005
12  R.Q.Ələkbərov Milli superkompyüter mərkəzinin yaradılması informasiya cəmiyyətinin qurulmasında zəruri şərtlərdən biridir aze 2005     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu