Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Ələkbərov , R.Q. Superkompüter texnologiyaları: mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri / R.Q. Ələkbərov , T. Mustafayev , M.M. Yaqubov // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı . - Bakı, 2016. - S. 150-153.
 Annotasiya
 Məqalədə superkompüter texnologiyalarının hal-hazırkı vəziyyəti və onların müxtəlif göstəricilər üzrə paylanma dinamikası analiz edilmişdir. Yaxın perespektivdə superkompüterlərin inkişaf dinamikası araşdırılmışdır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu