Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Ağayev , B.S. Audio-mining sistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodu / B.S. Ağayev , R.Q. Ələkbərov // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2010. - N: 2. - S. 52-60.
 Annotasiya
 Audio-mining sistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodu təklif edilmişdir. Metod səsyazma qurğularının sərt disk həcminə qənaət etməyə və kanalın buraxıcılıq qabiliyyətindən istifadə effektivliyini yüksəltmə imkanı verir. Kodlama səs siqnallarının amplitud-tezlik xarakteristikalarını təhtif etmədiyi üçün yazılan telefon danışıqlarının keyfiyyət göstəricilərini pisləşdirmir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu