Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. AzScienceNet şəbəkəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artıırılması problemləri və həlli yolları / R.M. Əliquliyev , R.Q. Ələkbərov , M. Məmmədov // İnformasiya texnologiyaları problemləri. - 2014. - N: 1.- S. 3-8.
 Annotasiya
 Məqalədə AzScienceNet elm kompyüter şəbəkəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artıırılması problemləri və həlli yolları analiz olunur. Qeyd olunan problemləri aradan qaldırmaq üçün yeni proqram təminatı işlənilmişdir. Yaradılan proqram təminatı şəbəkə resurslarından daha da səmərəli istifadə edilməsinə imkan yaradır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu