Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Ələkbərov , R.Q. Elektron dövlətdə bulud texnologiyalarından istifadə imkanları və perspektivləri / R.Q. Ələkbərov , M.A. Həşimov // E-elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2014. - S. 132-135.
 Annotasiya
 Məqalə bulud texnologiyalarının elektron dövlət sistemində istifadə edilməsi məsələlərinə həsr edilmişdir. Elektron dövlət sistemində bulud texnologiyalarından istifadə metodları və bu xidmətin imkanları təklif edilir, bu texnologiya əsasında yaradılan elektron dövlət sisteminin xidmətlərindən əhalinin daha səmərəli istifadə etməsi imkanları və perspektivləri təhlil olunur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu