Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Ələkbərov , R.Q. Paralel Proqramlaşdırma Texnologiyalarının Tətbiqi Məsələləri / R.Q. Ələkbərov , T. Mustafayev // Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri‖ I respublika konfransı. - Baki, 2017. - S. 245-249.
 Annotasiya
 Məqalədə elmin müxtəlif sahələrindəmeydana çıxan böyük hesablama və yaddaş resursları tələb edənmürəkkəb məsələlərin həllində paralel proqramlaşdırma texnologiyasından istifadə məsələləri analiz olunmuşdur. Paralel proqramlaşdırma zamanı istifadə olunan alqoritmlər və platformalar haqqında geniş məlumat verilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu