Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Ələkbərov , R.Q. Buludlarda fərdi məlumatlarin mühafizəsi problemləri / R.Q. Ələkbərov , A.Ş. Həsənli // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı. - Baki, 2019. - S. 35-37.
 Annotasiya
 Bulud texnologiyaları istifadəçilərin böyük hesablama və yaddaş resursları tələb edən məsələlərinin həllini təmin edən şəbəkə texnologiyasıdır. Bulud hesablama xidmətləri istifadəçinin məlumatlarını şəbəkə üzərindən bulud serverlərdə yerləşdirərək, məlumatların virtual maşınlar vasitəsilə emal edilməsinə imkan yaradır. Bu məlumat mərkəzləri dünyanın istənilən nöqtəsində istifadəçilərin əlyetərliyindən və nəzarətindən kənarda yerləşdiyindən, xidmətdən istifadə etdikdə çoxşaxəli təhlükəsizlik və məxfilik problemləri yaranır. Məqalədə buludlarda saxlanılan məlumatlara yönələn təhlükələr, təhdidlər, onlara qarşı mübarizə üsulları araşdırılmışdır
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu