Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Ələkbərov , R.Q. Qrid sistemlərində təhlükəsizlik texnologiyalarının analizi / R.Q. Ələkbərov , S. Dursunov // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri III respublika elmi-praktiki seminarı. - Bakı, 2017. - S. 88-90.
 Annotasiya
 Məqalədə böyük hesablama resursları tələb edən mürəkkəb məsələlərin həllində istifadə olunan paylanmış hesablama sistemlərinin təhlükəsizlik sistemləri təhlil olunmuşdur. Qrid sistemlərində istifadə edilən təhlükəsizlik standartları, paylanmış hesablama mühitində təhlükəsizlik sistemlərinə olan tələblər və Qrid sistemlərinin təhlükəsizlik arxitekturası haqqında geniş məlumat verilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu