Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - kitab


 Biblioqrafik təsvir
Ələkbərov , R.Q. Elektron elmin monitorinqi / R.Q. Ələkbərov , T.X. Fətəliyev , Ş.A. Mehdiyev , - Bakı : “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015. - 74 s. - ISBN 978-9952-434-67-5
 Annotasiya
 AMEA-da həyata keçirilən istehsalatın əsas prioritetlərindən biri də informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının akademiyanın bütün qurumlarında geniş tətbiq etmək, alim və mütəxəssislərin informasiya tələbatını ödəmək, beynəlxalq elmi mühitə inteqrasiyanı təmin etməkdir. Həmin işlər ölkəmizdə formalaşmaqda olan E-Azərbaycanın bir seqmenti olan e-elm çərçivəsində həyata keçirilir. AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarında İKT ilə təminatın vəziyyətini analiz etmək, qiymətləndirmək, rəqəmsal fərqləri aşkarlamaq, növbəti dövr üçün e-elmin fəaliyyət prioritetlərini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə monitorinq keçirilmişdir.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu