Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Ələkbərov , R.Q. Grid texnologiyalarında istifadə olunan proqram vasitələrinin təhlili. / R.Q. Ələkbərov , S. Dursunov // Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri‖ I respublika konfransı. - Bakı, 2017. - S. 143-147.
 Annotasiya
 Məqalədə böyük hesablama resursları tələb edən mürəkkəb məsələlərin həllində istifadə olunan paylanmış hesablama sistemləri təhlil olunmuşdur. Paylanmış hesablama sistemlərində istifadə olunan proqram platformalar haqqında geniş məlumat verilmişdir.BOINC proqram platformasının tərkib hissələri analiz olunmuşdur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu