Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Həşimov , M.A. Fog computing texnologiyalarında istifadəçi məlumatlarının təhlükəsizliyi məsələləri / M.A. Həşimov , R.Q. Ələkbərov // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı. - Baki, 2019. - S. 159-162.
 Annotasiya
 Məqalədə Əşyaların İnternetində (IoT) Fog Computing texnologiyalarından istifadənin perspektivləri göstərilmişdir. Bu texnologiyadan istifadə zamanı istifadəçilərin fərdi məlumatlarının təhlükəsizliyi məsələləri analiz edilmişdir. Fog computingin müxtəlif səviyyələrində potensial təhlükəsizlik təhdidləri təhlil edilmiş və həmin təhdidlər nəticəsində istifadəçilərin fərdi məlumatlarının məxfiliyinə təsir edən müəyyən aspektlər qeyd olunmuşdur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu