Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Ələkbərov , R.Q. Bulud texnologiyalarında serversiz hesablama xidməti / R.Q. Ələkbərov , A.Ş. Həsənli // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri,. - 2020. - N: 2. - S. 72–79.
 Annotasiya
 Məqalədə neft-qaz sənayesinin monitorinqi və idarə edilməsində geniş istifadə olunan buludəsaslı SCADA (ing. Supervisory Control and Data Acquisition) sistemlərinin təhlükəsizlik məsələlərinə baxılmışdır. Ənənəvi SCADA sistemləri çox bahalı, qeyri-çevik, miqyaslanması çətin olduğundan məlumatların toplanması, ötürülməsi və emalında çoxsaylı problemlər yaranır. SCADA sisteminin tətbiqlərinin bulud mühitinə köçürülməsi xərclərin azaldılmasına, miqyaslanma imkanlarının yaxşılaşdırılmasına, sistemin səmərəli idarə olunmasına, etibarlılığın yüksəlməsinə və resurslarla bağlı problemlərin həllinə imkanlar yaradır. Məqalədə buludəsaslı SCADA sistemlərinin təhlükəsizliyinə mane ola biləcək mövcud boşluqlar göstərilmişdir. Buludəsaslı SCADA sistemlərində təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi və risklərin qiymətləndirilməsi aktual məsələlərdəndir. Bu məqsədlə buludəsaslı SCADA sistemlərinin istifadəsində meydana çıxan təhlükəsizlik problemləri və risklər analiz edilmiş və bunların müəyyən qədər həllinə komək edən təkliflər verilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu