Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Ələkbərov , R.Q. AR-nın elmi qurumlarında böyük hesablama və yaddaş resurmları tələb edən mürəkkəb məsələlərin həlli üçün hesablama mühitlərinin yaradılması texnologiyaları / R.Q. Ələkbərov // E-elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2012. - S. 71-72.
 Annotasiya
 Məruzədə kompyuter şəbəkələri əsasında mürəkkəb məsələlərin həlli üçün yaradılan paylaşmış hesablama sistemləri tədqiq olunmuşdur. Paylanmış hesablama sisteminin yaradılması texnologiyalarının üstünlük və çatışmayan cəhətləri analiz olunmuşdur. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının elmi qurumlarında meydana çıxan böyük hesablama və yaddaş resursları tələb edən mürəkkəb məsələləri təbiəti araşdırılmış və təsnifatı verilmişdir.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu