Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Ələkbərov , R.Q. Neft-qaz quyularının monitorinqində əşyaların interneti texnologiyalarından istifadə məsələləri / R.Q. Ələkbərov , M.A. Həşimov // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2019. - N: 1. - S. 67–77.
 Annotasiya
 Məqalədə neft və qaz quyularında quraşdırılmış sensorlardan məlumatların asan, təhlükəsiz, etibarlı və sürətli toplanması üçün Əşyaların İnterneti (IoT) texnologiyalarının tətbiqi imkanları təhlil olunmuşdur. Neft və qaz quyularının monitorinqi üçün IoT texnologiyalarının arxutekturası analiz olunmuş və həmin arxitektura əsasında məlumatların toplanması, ötürülməsi və emalı prosesləri təklif olunmuşdur. Neft və qaz quyularının təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılması, əməliyyatların optimallaşdırılması, problemlərin qarşısının alınması, xətaların aradan qaldırılması üçün naqilsiz sensor şəbəkələrinin (WSN) imkanları göstərilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu