Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - kitab


 Biblioqrafik təsvir
Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri / R.M. Əliquliyev [və b.]. - Bakı : İnformasiya Texnologiyaları , 2015. - 127 s. - ISBN 978-9952-434-68-2
 Annotasiya
 Kitab respublikada həyata keçirilən "Elektron elm" proqramı çərçivəsində aparılmış araşdırmalara həsr olunmuşdur. E-elmin mahiyyeti, məqsəd və vəzifələri izah olunmuş, e-elm sahəsində beynəlxalq təcrübə və çağırışlar, elmi-nəzəri və praktiki problemlər təhlil edilmişdir. E-elmin konseptual məsələlərinə baxılmış və onun respublika üçün müasir vəziyyəti və perspektiv istiqamətləri araşdrılmışdır.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu