Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - kitab


 Biblioqrafik təsvir
Ələkbərov , R.Q. Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, inkişaf mərhələləri, problemləri və həlli yolları / R.Q. Ələkbərov , O.R. Ələkbərov . - Baki : İnformasiya Texnologiyaları, 2018. - 194 s. - ISBN ?
 Annotasiya
 Kitabda hesablama buludlarının mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri analiz edilib, mobil bulud texnologiyalarının arxitektur-texnoloji prinsipləri araşdırılıb. İyerarxik strukturlu mobil hesablama buludlarının ikinci səviyyəsində cloudletlər əsasında şəbəkə infrastrukturunun yaradılması məsələləri təhlil edilib. Mobil bulud texnologiyalarının elmi-nəzəri problemləri araşdırılıb və bu istiqamətdə elmi-tədqiqat işlərinin vəziyyəti analiz edilib. Mobil istifadəçilərin proqram əlavələrinin cloudletlərdə düzgün paylanması və resurslardan səmərəli istifadə edilməsi məsələlərinə baxılıb. Mobil hesablama buludlarında təhlükəsizlik məsələləri təhlil edilib, həmçinin bu hesablama buludlarında meydana çıxan problemlər tədqiq edilərək onların həlli istiqamətində tövsiyələr verilib.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu