Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Ələkbərov , R.Q. AzSienceNet elm kompüter şəbəkəsinin informasiya təhlükəsizliyi siyasəti haqqında / R.Q. Ələkbərov // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı”. - Bakı, 2013. - S. 126-127.
 Annotasiya
 Məqalədə AzSienceNet şəbəkəsinin informasiya təhlükəsizliyi siyasətinin yaradılması qaydalarından bəhs edilir. Yaradılan informasiya təhlükəsizliyi siyasəti AzSienceNet şəbəkəsində informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi probleminə baxışlar sistemini müəyyən edir, informasiya təhlükəsizliyinin məqsəd və vəzifələrini, təşkilati, texnoloji və prosedur aspektlərini sistemləşdirilmiş şəkildə şərh edir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu