Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 5
 Dili  Ili
1  А.Г.Алиев Теоретико-прикладные аспекты информатизации гуманитарных отраслей rus 2006
2  А.Г.Алиев Ф.Т.Агаев Теоретико-практические основы информатики, ИКТ и информатизации rus 2005
3  А.Г.Алиев Проблемы информатизации общества и экономики rus 2003
4  Р.М.Алгулиев А.Г.Алиев Экономические особенности информационных технологий rus 2002
5  R.M.Əliquliyev Ə.Q.Əliyev İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları aze 2002
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 173
 Dili  Ili
1  A.G.Aliyev Development of the Indicators System for the Assessment of the Inclusive Development Level of Information Economy eng 2019
2  Ə.Q.Əliyev İKT əsasli inklüziv və yaşIl iqtisadi inkişaf indikatorlarInIn işlənilməsi məsələləri aze 2019
3  Ə.Q.Əliyev İnformasiya və biliklər iqtisadiyyatı sektorlarının formalaşmasının elmi-nəzəri əsaslarının tədqiqi və inkişafı aze 2019
4  Ə.Q.Əliyev S.H.Abdullayev Rəqəmsal iqtisadiyyat sektorlarının innovativ perspektivlərinin qiymətləndirilməsi məsələləri aze 2019
5  А.Г.Алиев Некоторые проблемы информатизации процессов зашиты персональных данных и пути их решения rus 2019
6  А.Г.Алиев Р.О.Шахвердиева .. Вопросы формирования правовой информатики в контексте зашиты персональных данных rus 2019
7  Ə.Q.Əliyev L.Ə.Əkbərova M.M.Ibişova İKT əsasinda formalaşan yaşil innovativ iqtisadiyyatin inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodologiyasinin əsaslari aze 2018
8  Ə.Q.Əliyev İnformasiya iqtisadiyyatının iyerarxik indikatorlar sistemində kompozit indeksə təsir edən amillərin çoxfaktorlu korrelyasiya asililiğinin araşdIrıması aze 2018
9  Ə.Q.Əliyev İnformasiya iqtisadiyyatının kibertəhlükəsizliyinin təminatı istiqamətləri və texnologiyaları aze 2018
10  Ə.Q.Əliyev İqtisadi inkişafın inklüzivlik səviyyəsinin yüksəldilməsində İKT və onun təhlükəsizliyi problemləri aze 2018
11  Ə.Q.Əliyev A.F.Səmidov R.O.Şahverdiyeva L.Ə.Əkbərova İnformasiya iqtisadiyyatı şəraitində nəşriyyatpoliqrafiya sektorunun formalaşmasında müasir İKT onların təhlükəsizliyi məsələləri  aze 2018
12  R.M.Əliquliyev Ə.Q.Əliyev İnnovativ iqtisadiyyatda İKT-nin iqtisadi artima təsiri və onun qiymətləndirilməsi məsələləri aze 2018
13  Ə.Q.Əliyev E.H.Musayeva Davamlı iqtisadi inkişafın təminində elm və yüksək texnologiya parklarının perspektiv vəzifələri və problemləri aze 2017
14  Ə.Q.Əliyev L.Ə.Əkbərova Proqram Məhsullarının Keyfiyyətinin Qiymətləndirilməsinin İqtisadi Göstəriciləri  aze 2017
15  Ə.Q.Əliyev E.H.Musayeva R.O.Şahverdiyeva Proqram Sənayesinin Formalaşması və İnkişafının İqtisadi Məsələləri  aze 2017
16  A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva Development of Composite Indicators System for the Comparative Assessment of the Activity of Innovative Technoparks Alovsat eng 2017
17  R.M.Alguliyev A.G.Aliyev The Development of Indicators and Indices System Characterizing Information and Knowledge Economy eng 2017
18  А.Г.Алиев В.А.Аббасовa Е.Г.Мусаева Некоторые проблемы использования ИКТ для снижения риска в экономике знаний rus 2017
19  Ə.Q.Əliyev Akif Musayevin elmi pedaqoji fəaliyyəti və vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində xidmətləri. aze 2017
20  А.Г.Алиев Пути формирования рынка программного обеспечения в сфере экономики знаний rus 2017
21  A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva V.A.Abbasova Comparative Analysis of Strategies and Trends Shaping The Information Economy of Azerbaijan with Leading Countries  eng 2016
22  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva V.Ə.Abbasova Texnoparkların İnnovasiya Fəaliyyətinin Qiymətləndirilməsində Big Data Texnologiyalarının Tətbiqi aze 2016
23  Ə.Q.Əliyev L.Ə.Əkbərova M.M.Ibişova Təbii Ehtiyatlardan Səmərəli İstifadə Edilməsi Proseslərinin Böyük Verilənlər Əsasında Təhlili Məsələləri aze 2016
24  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva E.H.Musayeva Böyük Verilənlərin Emalı Texnologiyaları İnnovativ İnformasiya İqtisadiyyatının İnkişafında Yeni Mərhələ Kimi aze 2016
25  Ə.Q.Əliyev İnformasiya Cəmiyyəti Şəraitində Elektron Kitabxanaların İnnovasiya Potensialı və Kommersiyalaşdırma Perspektivləri aze 2016
26  Ə.Q.Əliyev İnformasiya Cəmiyyəti Şəraitində Elektron Tibbin İqtisadi Tənzimlənməsi Problemləri  aze 2016
27  Ə.Q.Əliyev E.H.Musayeva M.M.Ibişova Tibbi İnformasiyalaşdırma: Bəzi Sosial-ekoloji Problemlər və İnnovativ Həllər  aze 2016
28  A.A.Musayev A.G.Aliyev E.H.Musayeva Features Electronic Payment Systems in The Information Economy  eng 2016
29  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva Elm, təhsil və biznes qarşılıqlı əlaqələrinin səmərəli təşkilində universitet texnoparklarının rolu aze 2016
30  Ə.Q.Əliyev S.H.Abdullayev R.O.Şahverdiyeva Regional innovativ elm-təhsil infrastrukturunun formalaşması problemləri aze 2016
31  R.M.Əliquliyev Ə.Q.Əliyev Yaşıl iqtisadiyyatın formalaşmasında İKT-nin rolu: problemlər, perspektivlər aze 2016
32  А.Г.Алиев Повышение эффективности использования ИКТ в управлении снижения риска бедствий rus 2016
33  А.Г.Алиев Современное состояние науки и стратегические цели новой экономики знаний в Азербайджане. rus 2016
34  А.Г.Алиев Вопросы устойчивости использования ИКТ в управлении снижения риска бедствий в целях построения ИО и экономики знаний в Азербайджане. rus 2016
35  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva V.Ə.Abbasova Texnoparkların innovativ idarəetmə sisteminin və fəaliyyətinin tənzimləmə mexanizmlərinin işlənilməsi məsələləri. aze 2016
36  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva M..K Kreativ İnformasiya İqtisadiyyatında Elektron İnnovasiya Platformasının İşlənilməsi Xüsusiyyətləri aze 2015
37  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İnnovativ struktur və proseslərin idarə olunmasında informasiya təhlükəsizliyi məsələləri aze 2015
38  Ə.Q.Əliyev E.H.Musayeva L.Ə.Əkbərova V.Ə.Abbasova İqtisadiyyatın informasiyalaşdırılmasının bəzi təhlükəsizlik aspektləri aze 2015
39  Ə.Q.Əliyev E.H.Musayeva L.Ə.Əkbərova İnnovativ iqtisadiyyatın formalaşmasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf problemləri aze 2015
40  R.M.Alguliyev A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva High Techno-Parks in the economy of Azerbaijan and their management problems. eng 2014
41  Ə.Q.Əliyev A.S.Əliyeva İnnovativ İnformasiya İqtisadiyyatının İnfrastruktur Elementləri aze 2014
42  R.M.Alguliyev A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva Development of information support systems for management of innovative structures eng 2014
43  Ə.Q.Əliyev Elektron dövlət quruculuğu və informasiya iqtisadiyyatının “yaşıllaşdırılması” proseslərinin qarşılıqlı təsir və inkişaf problemləri  aze 2014
44  Ə.Q.Əliyev A.S.Əliyeva Elektron dövlət quruculuğu şəraitində vahid iqtisadi informasiya fəzasının formalaşdırılması problemləri  aze 2014
45  M.H.Məmmədova Ə.Q.Əliyev Elektron səhiyyə sisteminin formalaşması və inkişaf etdirilməsi problemləri aze 2014
46  Ə.Q.Əliyev Ş..Bağırova İKT sferasında iqtisadi artım modelləri vasitəsilə investisiyalarin optimal idarə olunması aze 2014
47  А.Г.Алиев Р.О.Шахвердиева Экономико-математическое моделирование деятельности инновационных структур в условиях неопределенности rus 2014
48  Ə.Q.Əliyev A.G.Əliyeva İnformasiya iqtisadiyyatının infrastruktur elementləri aze 2014
49  А.Г.Алиев Р.О.Шахвердиева Разработка системы управления инновационных предприятий в условиях информационной экономики rus 2014
50  А.Г.Алиев Р.О.Шахвердиева Важные особенности инновационной экономики в современных условиях экономики в современных условиях rus 2014
51  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İnformasiya iqtisadiyyatı şəraitində innovasiya prosesləri və innovativ fəaliyyət üzrə monitorinq sisteminin göstəricilər bazasının işlənilməsi aze 2014
52  Ə.Q.Əliyev İKT sferasinda mövcud vəziyyətin çoxamilli reqressiya modeli vasitəsi ilə statistik təhlili aze 2014
53  А.Г.Алиев А.С.Алиева Разработка систем мониторинга по анализу и оценки уровень развития информационной экономики. rus 2014
54  A.G.Aliyev M.M.Hassanzadeh Evaluation indicators of energy section management eng 2013
55  Ə.Q.Əliyev Müasir media və İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşması aze 2013
56  Ə.Q.Əliyev İnformasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinə vurulan ziyanların kompleks qiymətləndirilməsi məsələləri aze 2013
57  A.G.Aliyev A.G.Aliyeva A system of assessment indicators of the development level of information economy. eng 2013
58  A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva Some aspects of development of management mechanisms of innovative Technoparks. eng 2013
59  Ə.Q.Əliyev A.S.Əliyeva İnnovativ iqtisadiyyatın formalaşmasında və inkişafında IKT-nin təsirinin qiymətləndirilməsi məsələləri aze 2013
60  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva Sosial-iqtisadi inkişafın təminində yüksək texnologiya parklarının rolu və onların səmərəli idarə olunması məsələləri. aze 2013
61  A..Hatamzade A.G.Aliyev Survey of ERP Systems Implementation eng 2012
62  M..Soltani A.G.Aliyev Study the Establishment of Smart Schools eng 2012
63  R.M.Əliquliyev Ə.Q.Əliyev İKT-yə və biliklərə əsaslanan yeni cəmiyyətin və iqtisadiyyatın formalaşması problemləri aze 2012
64  Ə.Q.Əliyev A.G.Əliyeva Biliklər İqtisadiyyatının Formalaşması və İnkişaf Səciyyəsinin Qiymətləndirilməsi Metodologiyasının İşlənməsi Zərurəti aze 2012
65  M.H.Mərdanqəm Ə.Q.Əliyev Yüksək Təzyiqli (HV) Yarımstansiyaların Avtomatlaşdırılmasında World Wide Web (Qlobal Veb Şəbəkələri) Sistemindən İstifadə aze 2012
66  Ə.Q.Əliyev İnnovativ informasiya iqtisadiyyatının formalaşmasının regional aspektləri aze 2012
67  A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva Commercialization Issues of ICT-directed Iinnovative Processes. eng 2012
68  A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva About the Development of the Algorithm to Evaluate the Efficiency of ICT Techno Parks eng 2012
69  Ə.Q.Əliyev E-elmin innovativ əsaslarda inkişaf etdirilməsi istiqamətləri aze 2012
70  Ə.Q.Əliyev Biliklər iqtisadiyyatının formalaşmasına elektron elmin təsiri məsələləri aze 2012
71  A.G.Aliyev A..Hatamzade İmportance of Selection Evaluation Stages in ERP Systems İmplementation. eng 2012
72  А.Г.Алиев A..Г.Алиева Некоторые особенности формирования информационной экономики rus 2011
73  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İKT-texnoparkların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinın metodiki əsasları haqqında.  aze 2011
74  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İnnovativ qurumların fəaliyyətində səmərəlilik problemi aze 2011
75  А.Г.Алиев Р.О.Шахвердиева Некоторые методологические вопросы управления инновационными ИКТ-технопарками rus 2011
76  А.Г.Алиев А.С.Алиева Анализ основных проблем и трудностей развития системы электронной коммерции rus 2011
77  A.G.Aliyev Development Problems of Application of Electronic-Commerce Systems in Terms of Information Economy Formation  eng 2011
78  Ə.Q.Əliyev A.S.Əliyeva Qloballaşma şəraitində Elektron pul texnologiyalarının tətbiqi və inkişafı məsələləri. aze 2011
79  А.Г.Алиев A..Г.Алиева Основные трудности развития систем электронной коммерции rus 2011
80  А.Г.Алиев Р.О.Шахвердиева Теоретические основы управления инновационными структурами в сфере высоких технологий.  rus 2011
81  A.G.Aliyev M..Sultani Virtual Teaching at the Education Centers eng 2011
82  A.G.Aliyev S..Aghazadeh The Role of Computerizing Physician Orders Entry (CPOE) and Implementing Decision Support System (CDSS) for Decreasing Medical Errors. eng 2011
83  A.G.Aliyev M.M.Hassanzadeh Modeling and Simulation of a Distribution STATCOM using Simulink Power System Blockset eng 2011
84  А.Г.Алиев Р.О.Шахвердиева Е.Г.Мусаева Анализ проблемы коммерциализации ИКТ-ориентированных инновационных процессов. Роль информационно-коммуникационных технологий в модернизации национальной экономики rus 2011
85  А.Г.Алиев Е.Г.Мусаева В.А.Аббасовa Анализ основных программных продуктов по системе электронной коммерции rus 2011
86  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva Elmi innovasiyaların və innovativ proseslərin kommersiyalaşdirilmasi mərhələləri aze 2011
87  А.Г.Алиев А.С.Алиева В.А.Аббасовa Некоторые проблемы организации логистики в системе электронной коммерции. rus 2011
88  Ə.Q.Əliyev M.M.Həsənzadə Regionda elektrik enerjisi resurslarının dayanıqlı və səmərəli paylanması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi. aze 2011
89  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva Azərbaycanda IKT-texnoparkların yaradılması və fəaliyyətinin təşkili məsələləri  aze 2010
90  Ə.Q.Əliyev V.Ə.Abbasova E.H.Musayeva Biliklər iqtisadiyyatının formalaşması prosesində İKT-yönümlü Milli İnnovasiya Sisteminin əhəmiyyəti aze 2010
91  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İKT-texnoprakların idarə olunması və fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə göstəricilər sisteminin işlənilməsi haqqında aze 2010
92  R.M.Əliquliyev Ə.Q.Əliyev E-kommersiya sistemləri- yüksək texnologiyalara əsaslanan yeni iqtisadiyyatın əsas vasitələrindən biri kimi aze 2010
93  А.Г.Алиев A..Г.Алиева В.А.Алиева Основные трудности и проблемы применения электронной коммерции rus 2010
94  А.Г.Алиев А..Хатамзаде В.А.Алиева Анализ особенностей внедрения ERP-системы составе электронной коммерции rus 2010
95  Ə.Q.Əliyev Regionların sosial-iqtisadi inkişafında İKT amili aze 2010
96  Ə.Q.Əliyev A.S.Əliyeva T.V.Kazımova Elektron kommersiya proseslərində CRM-sistemlərinin tətbiqi haqqında aze 2010
97  Ə.Q.Əliyev M.M.Həsənzadə Elektrik enerjisi istehlakının idarəedilməsində innovasiyalı texnologiyaların işlənilməsi məsələləri aze 2010
98  Ə.Q.Əliyev A.S.Əliyeva T.T.Abbasov V.Ə.Abbasova İqtisadiyyatda innovasion ödəniş sistemlərinin tətbiqi vəziyyəti və inkişafı haqqında aze 2010
99  Ə.Q.Əliyev V.Ə.Abbasova A.S.Əliyeva Elektron-kommersiya sistemlərinin təşkilati-iqtisadi modelləri aze 2010
100  А.Г.Алиев В.А.Аббасовa Е.Г.Мусаева Анализ процессов формирования национальной инновационной системы Aзербайджана rus 2010
101  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva Akademik elmi-tədqiqat institutları və ali təhsil müəssisələri bazasında IKT-texnoparkların formalaşması perspektivləri  aze 2010
102  Ə.Q.Əliyev M.M.Həsənzadə Regionda elektrik enerjisi resurslarının dayanıqlı və səmərəli paylanması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi aze 2010
103  Ə.Q.Əliyev Ə..Nadiri Elektron-mədəniyyətin formalaşması və inkişafı məsələləri aze 2010
104  Ə.Q.Əliyev Ə..Hatəmizadə Sənaye müəssisələrində ERP-sistemlərinin tətbiq imkanları və xüsusiyyətlərinin təhlili aze 2010
105  Ə.Q.Əliyev S..Ağazadə Səhiyyə informasiya sistemlərinin strukturu və xüsusiyyətləri aze 2010
106  А.Г.Алиев В.А.Аббасовa Е.Г.Мусаева О необходимости разработки новых принципов и механизмов инновационного развития экономики Азербайджана rus 2010
107  А.Г.Алиев Р.О.Шахвердиева Информационное взаимодействие составных элементов формирующегося в Азербайджане rus 2010
108  Ə.Q.Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatının innovasiyalı inkişafında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi məsələləri aze 2010
109  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İKT texnoparkların formalaşmasına dövlət dəstəyinin əsas istiqamətləri. aze 2010
110  Ə.Q.Əliyev Ə..Hatəmizadə M.M.Həsənzadə Müəssisələrin fəaliyyətində innovativ CRM-sistemlərinin tətbiqi xüsusiyyətlərinin təhlili aze 2010
111  M..Sultani Ə.Q.Əliyev The analysis of physical and psychological results during inefficient application of ICT in the educational process. aze 2010
112  Ə.Q.Əliyev M..Sultani Təhsil sferasında intellektual informasiya sistemlərinin işlənilməsi və tətbiqi aze 2009
113  А.Г.Алиев Р.О.Шахвердиева О разработке организационно-экономического механизма создания и функционирования ИКТ-технопарка в регионе rus 2009
114  Ə.Q.Əliyev A.S.Əliyeva Azərbaycanda elektron kommersiya texnologiyaları və sistemlərinin tətbiqinin inkişaf perspektivləri aze 2009
115  Ə.Q.Əliyev Ə..Nadiri Mədəni proseslərin inkişafına İKT və İS-in təsirinin öyrənilməsi və onun vasitəsilə həmin sahələrdə idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması məsələləri  aze 2009
116  Ə.Q.Əliyev Elektron kommersiya texnologiyalarının səciyyəvi xüsusiyyətləri aze 2009
117  Ə.Q.Əliyev Regionların sosial-iqtisadi inkişafının təminində texnoparkların formalaşması vasitələri və mexanizmləri.  2009
118  Ə.Q.Əliyev S..Ağazadə Səhiyyə sferasında müasir informasiya sistemlərinin işlənilməsi və tətbiqi məsələləri. aze 2009
119  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva Yüksək texnologiyalarının inkişaf etdirilməsində xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması məsələləri aze 2008
120  A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva On need for working out the models and mechanisms of establishment and management of ICT-technoparks eng 2008
121  А.Г.Алиев Р.О.Шахвердиева О необходимости создания и внедрения системы управления знаниями в современных образовательных учреждениях rus 2008
122  А.Г.Алиев Р.О.Шахвердиева В.А.Алиева Создание инновационных зон - как направление развития сферы ИКТ в Азербайджане rus 2008
123  Ə.Q.Əliyev Ə..Hatəmizadə Sənaye müəssisələrində ERP sisteminin tətbiqi haqqında aze 2008
124  Ə.Q.Əliyev A.S.Əliyeva Ə..Nadiri Mədəniyyət, incəsənət və memarlıq sahələrinin inkişafı və idarə olunması proseslərində informasiya texnologiyalarının tətbiqi məsələləri aze 2008
125  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva V.Ə.Əliyeva Müasir universitetlərin elm və innovasiyaların inkişaf mərkəzləri kimi formalaşması məsələləri. aze 2008
126  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İKT-texnoparkların yaradılması və idarə olunmasının model və mexanizmlərinin işlənilməsi zərurəti haqqında  aze 2008
127  Ə.Q.Əliyev M..Sultani Ümumtəhsil məktəblərinin idarə olunmasında intellektual informasiya sistemlərinin tətbiqi haqqında  aze 2008
128  S..Ağazadə Ə.Q.Əliyev Səhiyyə müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili və idarə olunmasinda müasir İKT-in təsirinin öyrənilməsi və perspektiv tətbiqi haqqinda. aze 2008
129  А.Г.Алиев В.А.Алиева Р.О.Шахвердиева Основы создания новой образовательной модели гуманитарного образования на базе современных информационных технологий rus 2007
130  А.Г.Алиев В.А.Алиева Р.О.Шахвердиева Cоциально-экономические и технологические точки зрения формирования информационного общества rus 2007
131  Ə.Q.Əliyev V.Ə.Əliyeva R.O.Şahverdiyeva Müasir informasiya texnologiyaları bazasında humanitar ixtisaslar üzrə təhsilin yeni modelinin yaradılması haqqında aze 2007
132  Ə.Q.Əliyev V.Ə.Əliyeva Azərbaycan İKT sektorunda normal rəqabət mühitinin yaradılması məsələləri aze 2007
133  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sahəsində xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması haqqında aze 2007
134  Ə.Q.Əliyev V.Ə.Əliyeva R.O.Şahverdiyeva İnformatika fənninin inteqrativ təlim və tədrisinin məqsəd, vəzifə və xüsusiyyətləri aze 2007
135  Ə.Q.Əliyev V.Ə.Əliyeva R.O.Şahverdiyeva İnformasiya cəmiyyətində məsafədən açıq təhsilin yaranması və inkişafının əsas istiqamətləri aze 2007
136  Ə.Q.Əliyev V.Ə.Əliyeva R.O.Şahverdiyeva İnformasiya texnologiyalarının tədrisi prosesində inteqrasiya və qiymətləndirmə məsələləri aze 2007
137  Т.Т.Аббасов А.Г.Алиев В.А.Алиева О необходимости интеллектуальных информационных технологий в экономических органах власти rus 2007
138  Т.Т.Аббасов А.Г.Алиев В.А.Алиева Некоторые особенности применения информационных систем и технологий в банковской сфере rus 2007
139  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva V.Ə.Əliyeva Regional innovasiya zonalarının yaradılması haqqında aze 2007
140  Ə.Q.Əliyev Sosial-iqtisadi inkişafın təminində regional informasiya ehtiyyatlarının yaradılması məsələləri aze 2006
141  А.Г.Алиев Ф.С.Салманов Анализ влияния ИКТ на социально-экономическое развитие rus 2006
142  Ə.Q.Əliyev A.A.Musayev İnformasiya texnologiyaları sahəsinin iqtisadiyyatının formalaşması aspektlərinin təhlili haqqında aze 2005
143  Ə.Q.Əliyev V.Ə.Əliyeva C.Ə.Bədəlov Bilik iqtisadiyyatının formalaşmasında İKT-nin rolu aze 2005
144  А.Г.Алиев В.А.Алиева Р.О.Шахвердиева Вопросы разработки современных корпоративных сайтов и порталов rus 2005
145  А.Г.Алиев Основные перспективные направления развития и формирование электронной экономики в Азербайджане rus 2005
146  А.Г.Алиев Р.О.Шахвердиева В.А.Алиева Некоторые вопросы эффективного выбора провайдеров rus 2004
147  А.Г.Алиев С.Г.Абдуллаев В.А.Алиева А.А.Мусаев Внедрение ИКТ в системе государственного управления  rus 2004
148  Ə.Q.Əliyev Azərbaycan Respublikasının dünya informasiya infrastrukturuna inteqrasiyası aze 2004
149  А.Г.Алиев О проблеме цифрового расслоения rus 2004
150  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva Provayderlərin seçilməsinin bəzi məsələləri aze 2004
151  А.Г.Алиев Ф.С.Салманов О некоторых аспектах разработки системы показателей, характеризующих влияние ИКТ на систему образования в условиях информационного общества rus 2004
152  А.Г.Алиев Некоторые вопросы создания условий для эффективной организации обмена информацией rus 2004
153  А.Г.Алиев А.Э.Алиева Ф.С.Салманов А.А.Мусаев Тенденции и особенности развития сегментов рынка ИКТ rus 2004
154  R.M.Əliquliyev Ə.Q.Əliyev Aspirant və dissertantlara "informatika" fənni üzrə tədrisin və namizədlik imtahanının qəbulunun mərkəzləşdirilməsi haqqında  aze 2003
155  А.Г.Алиев О необходимости разработки системы показателей состояния ИКТ на разных уровнях управления rus 2003
156  А.Г.Алиев Некоторые вопросы построения электронного правительства rus 2003
157  А.Г.Алиев Ф.С.Салманов О некоторых аспектах влияния интерент технологий на занятость населения rus 2003
158  А.Г.Алиев Г.М.Алиев О создании корпоративной сети информационно-маркетинговых центров в Азербайджане rus 2003
159  А.Г.Алиев В.А.Алиева О разработке моделей оценки и прогнозирования состояния ИКТ в регионе rus 2003
160  А.Г.Алиев Ф.С.Салманов О необходимости изучения влияния информационных технологий на развитие социально-экономической сферы rus 2003
161  А.Г.Алиев Формирование цифровой экономики rus 2003
162  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva V.Ə.Əliyeva Sosial-hüquqi sahələrin idarə olunmasında informasiya texnologiyalarının tətbiqi məsələləri aze 2003
163  Р.М.Алгулиев А.Г.Алиев Общее состояние и направление развития информационных технологий в Азербайджане rus 2002
164  Ə.Q.Əliyev Təhsil sisteminin idarə olunmasında informasiya texnologiyalarının tətbiqi məsələləri aze 2002
165  Ə.Q.Əliyev M.I.Ismayılova V.Ə.Əliyeva Əmək bazarının formalaşmasında İnternet provayderlərinin rolu və vəzifələri aze 2002
166  Ə.Q.Əliyev A.E.Əliyeva V.Ə.Əliyeva Azərbaycanın informasiya-kommunikasiya texnologiyaları bazarında vəziyyətin təhlili və inkişaf problemləri aze 2002
167  Ə.Q.Əliyev M.I.Ismayılova R.O.Şahverdiyeva Kadr hazırlığı prosesində elektron dərsliklərin işlənilməsi və tətbiqi aze 2002
168  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva Hüquq-mühafizə orqanlarının informasiya texnologiyaları mütəxəssisləri ilə təminatı məsələləri aze 2002
169  Ə.Q.Əliyev M.H.Məmmədova Əmək bazarının formalaşmasında qlobal elektron mühitin təsiri aze 2001
170  А.Г.Алиев Р.Ф.Байрамов К совершенствованию методов экономического анализа эффективности потребления электроенергии в народном хозяйстве республики rus 1990
171  А.Г.Алиев Р.Ф.Байрамов Об автоматизации планирования потребности республики в ТЭР. rus 1990
172  А.Г.Алиев А..Аскеров Концепция создания автоматизированных систем по охране окружающей системы. rus 1990
173  А.Г.Алиев Автоматизация анализа состояния запасов и определения уровня обеспеченности материально-техническими ресурсами машинострои-тельного комплекса. rus 1990
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 84
 Dili  Ili
1  Ə.Q.Əliyev İKT-nin iqtisadi inkişafa təsiri və onun ekonometrik qiymətləndirilməsinin metodoloji aspektləri aze 2019
2  A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva Multi-level system of indicators on the activity of innovative technology parks in the sectors of information and knowledge economy  eng 2019
3  A.G.Aliyev Applied Problems and Directions of Decisions of Green Technologies in Sustainable Development of Information Economics eng 2019
4  Ə.Q.Əliyev İqtisadi inkişafın inklüzivlik səviyyəsinin yüksəldilməsində İKT-nin rolu aze 2019
5  A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva Multi-Level System of Indicators on the Activity of Innovative Technology Parks in the Sectors of Information and Knowledge Economy eng 2019
6  A.G.Aliyev Development of Models of Manufacturing Processes of Innovative Products at Different Levels of Management eng 2019
7  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva Texnoparklarda innovativ məhsul istehsalı proseslərinin modelləşdirilməsinin ümumi əsasları aze 2018
8  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İnformasiya iqtisadiyyati sektorlarının və innovativ strukturlarının inkişafına dördüncü sənaye inqilabının təsirinin analizi aze 2018
9  Ə.Q.Əliyev Mürəkkəb strukturlu innovasiya müəssisələrində istehsal prosesinin ikisəviyyəli modellər sisteminin İşlənilməsi aze 2018
10  Ə.Q.Əliyev İnformasiya iqtisadiyyatı sektorlarının formalaşmasının elmi-nəzəri və metodoloji əsaslarının tədqiqi aze 2018
11  Ə.Q.Əliyev Müasir şəraitdə informasiya iqtisadiyyatının formalaşma xüsusiyyətləri və problemləri aze 2018
12  A.G.Aliyev Methodological aspects of estimation of ICT-based economic development eng 2018
13  A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva Application of mathematical methods and models in product – service manufacturing processes in scientific innovative technoparks eng 2018
14  A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva Perspective directions of development of innovative structures on the basis of modern technologies eng 2018
15  A.G.Aliyev Mechanisms of application of ecological environmental technologies in information economy eng 2018
16  A.G.Aliyev M.M.Hassanzadeh Energy resources Sustainable and optimum distribution completion based on cilent needs through smart information systems with aim of network or grid voltage profile improvement eng 2018
17  Ə.Q.Əliyev İnformasiya və biliklər iqtisadiyyatı sektorlarının formalaşması problemləri üzrə beynəlxalq elmi nəşrlərin analitik təhlili aze 2018
18  A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva Conseptual bases of intellectual management system of innovative technoparks eng 2017
19  A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva Development problems of information provision on the management of high technology park eng 2017
20  R.M.Əliquliyev Ə.Q.Əliyev Yaşıl iqtisadiyyatın formalaşmasında İKT-nin rolu, problemləri və perspektivləri aze 2017
21  R.M.Alguliyev A.G.Aliyev V.A.Abbasova The Study of Formation Characteristics and Development Tendencies of International Information and Knowledge Economy eng 2017
22  Ə.Q.Əliyev L.Ə.Əkbərova Proqram sənayesi və mühəndisliyi iqtisadiyyatının formalaşma xüsusiyyətləri aze 2017
23  Ə.Q.Əliyev İnformasiya iqtisadiyyatının qiymətləndirilməsinin metodoloji xüsusiyyətləri aze 2017
24  A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva Structural Analysis of the Transformation Processes of Scientific and Technical Ideas and Knowledge into Innovations in Technoparks eng 2017
25  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva Texnoparkların fəaliyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi üzrə kompozit indikatorlar sisteminin işlənilməsinin elmi-metodoloji əsasları aze 2017
26  R.M.Əliquliyev Ə.Q.Əliyev İqtisadiyyatın yaşıllaşdırılması informasiya cəmiyyətinin inkişafında yeni mərhələ kimi aze 2016
27  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İKT sferasında innovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinin sosial problemlərin həllinə təsiri məsələləri aze 2016
28  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İnnovativ müəssisələrin yaradılmasının strateji prinsip və prioritet istiqamətləri üzrə beynəlxalq tövsiyələrin analitik təhlili aze 2016
29  Ə.Q.Əliyev İnformasiya və biliklərə əsaslanan ümumdünya iqtisadiyyatının formalaşma səviyyəsinin struktur təhlili aze 2016
30  R.M.Alguliyev A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva Models and Mechanisms for the Management of ICT-Technoparks eng 2016
31  Ə.Q.Əliyev İqtisadçı alim, professor Akif Musayevin elmi-pedaqoji yaradıcılığının müqayisəli struktur elmi-analitik təhlili aze 2016
32  R.M.Alguliyev A.G.Aliyev Elaboration Development Strategy and the Analysis of Trends Shaping the Information Economy in Azerbaijan on the Basis of the Experience of Foreign Countries  eng 2015
33  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İnnovativ texnoparkların yaradılması, fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması üzrə beynəlxalq təcrübənin təhlili aze 2015
34  А.Г.Алиев Р.О.Шахвердиева Важные особенности инновационной экономики в современных условиях rus 2015
35  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva V.Ə.Abbasova Müasir innovativ strukturların yaradılmasında strateji prioritetlərin və dövlət dəstəyi mexanizmlərinin formalaşdırılması aze 2015
36  Ə.Q.Əliyev A.S.Əliyeva Müasir iqtisadiyyatın strukturlaşmasında İKT-nin tısiri məsələləri aze 2015
37  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İnformasiya İqtisadiyyatında innovasiyalar üzrə monitorinq sisteminin göstəricilər bazasının işlənməsinin konseptual əsasları aze 2014
38  A.G.Aliyev E.H.Musayeva Features and development directions of non-cash transactions via electronic payment systems in information economy eng 2014
39  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İnnovativ strukturların fəaliyyətinin idarə edilməsinin konseptual əsasları aze 2014
40  R.M.Alguliyev A.G.Aliyev R.O.Shahverdiyeva The content of innovations and structural analysis of their features in the formation of information economy. eng 2014
41  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva V.Ə.Abbasova Elmi-texniki ideya və biliklərin innovasiyalara çevrilməsi proseslərinin məzmunu və struktur təhlili aze 2014
42  А.Г.Алиев Р.О.Шахвердиева В.А.Аббасовa Концептуальные основы разработки механизмов управления технопарков rus 2014
43  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İnnovativ proseslərin xüsusiyyətlərinin və onlara təsir edən amillərin tədqiqi aze 2014
44  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İKT sferasında innovativ layihələrin seçilməsi və qiymətləndirilməsinin ümumiləşdirilmiş göstərici və kriteriyaları aze 2014
45  Ə.Q.Əliyev A.S.Əliyeva İnformasiya iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üzrə indikatorlar sisteminin işlənməsi məsələləri aze 2014
46  Р.М.Алгулиев А.Г.Алиев Основные направления академической и инновационной деятельности в развитии сферы икт в Азербайджане rus 2013
47  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İKT yönümlü innovativ layihələrin səmərəliyinin qiymətləndirilməsinin metodoloji aspektləri aze 2013
48  Ə.Q.Əliyev İnternet İqtisadiyyatının Müasir Vəziyətinin Təhlili Və İnkişaf Perspektivləri  aze 2013
49  A.G.Aliyev Study the effect of hospital information systems (HIS) on communication improvement and service quality among nursing staff eng 2013
50  Ə.Q.Əliyev A.S.Əliyeva İnnovatin informasiya iqtisadiyyatının formalaşmasında və inkişafında İKT-nin təsirinin qiymətləndirilməsi məsələləri aze 2013
51  A.G.Aliyev M..Sultani The Structure of Smart Schools in the Educational System.  eng 2012
52  A.G.Aliyev S..Aghazadeh Overview of the Management Reform of the Health Institutions. eng 2012
53  A.G.Aliyev Comprehensive review of information systems, medical institutions eng 2012
54  Ə.Q.Əliyev İnnovasiya Proseslərində Kommersiyalaşdırılma Mərhələsinin Model Və Mexanizmlərinin İşlənilməsi aze 2012
55  S..Aghazadeh A.G.Aliyev Review the Role of Hospital Information Systems in Medical Services Development eng 2012
56  A.G.Aliyev Some Features Of Customer Relationship Management In Financial Institutions  eng 2011
57  Ə.Q.Əliyev Azərbaycanın ümumdünya ticarət təşkilatına daxil olması şərtləri çərçivəsində elektron kommersiya sistemlərinin tətbiqi və inkişafı problemlərinin təhlili  aze 2011
58  A.G.Aliyev A..Hatamzade Feasibility Study of ERP Implementation in Iran Industry eng 2011
59  Ə.Q.Əliyev İnformasiya İqtisadiyyatının formalaşması şəraitində internet-bankinq texnologiyalarının əhəmiyyəti və innovativ xüsusiyyətləti aze 2011
60  Р.М.Алгулиев А.Г.Алиев Некоторые аспекты формирования ИКТ - ориентированных национальных инновационных систем rus 2011
61  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İKT-Texnoparkların İnnovativ Fəaliyyətinin Qiymətləndirilməsi Metodikası aze 2011
62  Ə.Q.Əliyev A.G.Əliyeva Elektron Kommersiya Sisteminin Aktuallığı aze 2011
63  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İnnovasiya Strukturlarının Fəaliyyət Səmərəliliyinin Kompleks Qiymətləndirilməsinin Elmi-Metodoloji Əsasları aze 2011
64  Ə.Q.Əliyev İnnovasiya və innovativ proseslərin kommersiyalaşdırılmasının nəzəri-metodoloji aspektləri aze 2011
65  Ə.Q.Əliyev Bank sferasında elektron ödəniş sistemlərinin tətbiqi və inkişafı problemlərin təhlili aze 2011
66  Ə.Q.Əliyev A.S.Əliyeva İqtisadi proseslərdə elektron pul sistemlərinin əhəmiyyəti və inkişaf tendensiyaları aze 2011
67  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva İKT-texnoparkların fəaliyyətinin səmərələliyinin kompleks qiymətləndirilməsi məsələləri aze 2011
68  R.M.Əliquliyev Ə.Q.Əliyev Biliklər iqtisadiyyatına keçid mərhələsində İKT-yönümlü innovativ proseslərin təhlili aze 2010
69  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva Azərbaycanda İKT sferası üzrə regional innovasiya zonasının yaradılmasında mövcud problemləri və vəzifələri aze 2010
70  Ə.Q.Əliyev V.Ə.Abbasova M..Abidini Elektron kommersiya texnologiyalarının həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi məsələləri aze 2010
71  Ə.Q.Əliyev R.O.Şahverdiyeva Azərbaycanda İKT-texnoparkların funksional təşkilati-iqtisadi strukturunun işlənməsi aze 2010
72  Ф.Т.Агаев А.Г.Алиев Анализ тенденций и особенности развития сегментов рынка ИКТ rus 2005
73  А.Г.Алиев Ф.С.Салманов Некоторые экономические и социальные последствия формирования электронной экономики rus 2005
74  А.Г.Алиев Оптимизационная модель в прогнозировании основных параметров интенсификации в нефтяном машиностроении rus 1991
75  А.Г.Алиев Концепция развития разработки комплексной автоматезированной системы по охране природы rus 1991
76  А.Г.Алиев Концепция разработки комплекса управления «Мат. тех. снабж.» rus 1991
77  А.Г.Алиев А.А.Алиев Əlyazma avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin yaradılması haqqında rus 1991
78  А.Г.Алиев Автоматизированный комплекс анализа и определения потребности н/х-ва республики в теплоэнергии rus 1990
79  А.Г.Алиев Информационная модель эффективности производства в промышленности rus 1988
80  А.Г.Алиев Экономико-статическое моделирование материальных затрат в нефтяном машиностроении Азербайджана rus 1988
81  А.Г.Алиев Человеко-машинный алгоритм решения задачи перспективного планирования rus 1987
82  А.Г.Алиев Активная система оптимизации планирования развития отраслей промышленности rus 1987
83  А.Г.Алиев Анализ и контроль эффективности использования природного газа с применением ЭВМ rus 1986
84  А.Г.Алиев Двухуровневая система оптимального распределения ресурсов и выпуска продукции в отраслях промышленности rus 1985
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 17
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev Ə.Q.Əliyev İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşmasında innovasiyalar: onların rolu və mahiyyəti aze 2014
2  Ə.Q.Əliyev AZNET-də elektron-kommersiya texnologiyaları və sistemləri  aze 2009
3  Ə.Q.Əliyev E-kommersiya sistemində avtomatik identifikasiya texnologiyaları aze 2009
4  Ə.Q.Əliyev Elektron kommersiya: xüsusiyyətləri və üstünlükləri  aze 2009
5  Ə.Q.Əliyev Elektron-kommersiya sistemləri və potensial istehlakçılar  aze 2009
6  Ə.Q.Əliyev Elektron-kommersiya texnologiyalarının mahiyyəti və klasifikasiyası aze 2009
7  Ə.Q.Əliyev Bilik iqtisadiyyatının formalaşması məsələləri  aze 2006
8  Ə.Q.Əliyev "Elektron Naxçıvan" proqramının strateji əhəmiyyəti aze 2005
9  Ə.Q.Əliyev F.T.Ağayev Təhsilin informasiyalaşdırılması  aze 2005
10  Ə.Q.Əliyev Regional sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində informasiya texnologiyalarının rolu aze 2005
11  Ə.Q.Əliyev F.T.Ağayev İnformasiya və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşması aze 2005
12  Ə.Q.Əliyev Bilik iqtisadiyyatının formalaşmasında İKT-nin rolu  aze 2005
13  Ə.Q.Əliyev Rəqəmli iqtisadiyyatın formalaşması haqqında aze 2005
14  Ə.Q.Əliyev Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin qurulması və onun beynəlxalq səviyyədə qiymətləndirilməsi məsələləri  aze 2005
15  Ə.Q.Əliyev Rəqəmsal fərqliliyin azaldılması məsələləri aze 2005
16  Ə.Q.Əliyev Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin formalaşdırılmasında dövlət siyasətinin əsasları aze 2005
17  Ə.Q.Əliyev İnternet texnologiyalarının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və humanitar sahələrin inkişafında yer aze 2005     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu