Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 8
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri.  aze 2013
2  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Əşyaların İnterneti aze 2012
3  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya-medianın meydana gəlməsi və inkişafı: əsas istiqamətlər və xüsusiyyətlər. aze 2012
4  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternetin tənzimlənməsi problemləri aze 2010
5  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış  aze 2010
6  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternet mühitində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması məsələləri aze 2010
7  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları aze 2009
8  R.M.Əliquliyev C..Valehov R.Ş.Mahmudov İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri. Ekspress-informasiya aze 2008
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 24
 Dili  Ili
1  R.M.Alguliyev R.S.Mahmudov Formation of Cyber-Physical Systems in Azerbaijan and Some Topical Problems of Their Complex Security eng 2021
2  R.Ş.Mahmudov Big Data iqtisadiyyatının tənzimlənməsi problemləri aze 2020
3  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Milli mentalitetdə fərdi məlumatların yeri və onların mühafizəsi problemləri aze 2019
4  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev R.Ş.Mahmudov Plagiatlıqla mübarizə informasiya təhlükəsizliyinin mühüm komponenti kimi aze 2018
5  R.Ş.Mahmudov Kompüter piratçılığı ilə hüquqi mübarizə problemləri aze 2017
6  R.Ş.Mahmudov Elektron Tibbin Hüquqi Problemləri  aze 2016
7  R.Ş.Mahmudov Big Data və fərdi məlumatların qorunması problemləri aze 2016
8  R.Ş.Mahmudov Biznes sahəsində Big Data-nın tətbiqi perspektivləri aze 2016
9  R.Ş.Mahmudov Elektron kitabxanaların hüquqi problemləri aze 2016
10  R.Ş.Mahmudov Əşyaların İnternetinin bəzi təhlükəsizlik problemləri aze 2015
11  R.Ş.Mahmudov Elektron kitabxanaların hüquqi problemləri aze 2015
12  R.M.Alguliyev R.S.Mahmudov Transformation of market economy in information society eng 2014
13  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya cəmiyyətində iqtisadiyyatın transformasiyası məsələləri aze 2014
14  R.Ş.Mahmudov Vikinomika konsepsiyası və onun elektron dövlət idarəçiliyində tətbiqi perspektivləri aze 2014
15  R.Ş.Mahmudov Elektron dövlət idarəetmə konsepsiyası kimi aze 2014
16  R.Ş.Mahmudov Genişzolaqlı İnternet elektron dövlətin əsas infrastrukturu aze 2014
17  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İqtisadi təhlükəsizliklə informasiya təhlükəsizliyinin qarşılıqlı əlaqəsi aze 2013
18  R.Ş.Mahmudov İnformasiya təhlükəsizliyinin normativ-hüquqi bazası aze 2013
19  Р.Ш.Махмудов Проблемы установления Интернет-юрисдикции rus 2010
20  R.Ş.Mahmudov Elektron hazırlığın qiymətləndirilməsi məsələləri aze 2009
21  R.Ş.Mahmudov İqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarının rolu aze 2007
22  R.Ş.Mahmudov Elektron ticarət meydançalarının iqtisadi səmərəliliyi aze 2007
23  R.Ş.Mahmudov İnformasiya iqtisadiyyatının mahiyyəti və xüsusiyyətləri aze 2007
24  Р.М.Алгулиев Р.Ш.Махмудов Инновационная политика важное направление создания информационного общества rus 2007
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 41
 Dili  Ili
1  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev R.S.Mahmudov Plagiarism in Azerbaijan: Problems and Solutions eng 2021
2  R.Ş.Mahmudov Big Data bazarının bəzi xüsusiyyətləri və problemləri haqqında aze 2021
3  Р.М.Алгулиев Р.Ш.Махмудов Особенности “черного рынка” персональных данных и создаваемые им проблемы rus 2021
4  R.Ş.Mahmudov Açiq dövlət məlumatlarinin dəyərə çevrilməsi məsələləri aze 2021
5  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev R.S.Mahmudov R.M.Aliguliyev Information security as a national security component eng 2021
6  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin mühüm komponenti kimi aze 2020
7  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev R.S.Mahmudov R.M.Aliguliyev Information security as a national security component eng 2020
8  Р.Ш.Махмудов Применение киберфизических систем в нефтегазовой промышленности: перспективы и проблемы rus 2020
9  Р.Ш.Махмудов O научно-теоретических основах интернет-экономики rus 2020
10  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev R.Ş.Mahmudov Azərbaycanda plagiatliqla mübarizə problemləri və həll yollari aze 2019
11  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Milli mentalitet kontekstində fərdi məmulatların həssaslığı və onların təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələləri aze 2019
12  R.Ş.Mahmudov Milli mentalitet kontekstində fərdi məlumatlarin həssaslığı və onların təhlükəsizliyinin təmin olunmasi məsələləri aze 2019
13  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Dil sənayesi: imkanları, perspektivlər və problemlər aze 2018
14  R.Ş.Mahmudov Big Data erasında fərdi məlumatların hüquqi rejiminin müəyyənləşdirilməsi problemləri aze 2018
15  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Elm və təhsilin inteqrasiyasında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolu və perspektivləri aze 2017
16  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar elmi-nəzəri problemləri aze 2017
17  R.Ş.Mahmudov Sosial medianın bəzi funksiyaları haqqında  aze 2016
18  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternet cəmiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvəsi kimi aze 2016
19  R.M.Alguliyev R.S.Mahmudov Topical issues of regulation of economic relations in internet environment eng 2016
20  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasının multidistiplinar elmi-nəzəri problemləri aze 2016
21  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya cəmiyyətində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması problemləri  aze 2015
22  R.Ş.Mahmudov İnternet iqtisadiyyatının elmi-nəzəri əsaslarının analizi aze 2015
23  Р.М.Алгулиев Р.Ш.Махмудов Вопросы трансформации рыночной экономики в информационном обществе.  rus 2014
24  R.Ş.Mahmudov Bulud texnologiyaları iqtisadiyyatının mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərinin analizi aze 2014
25  R.Ş.Mahmudov Genişzolaqlı internetin inkişaf perspektivləri: mövcud vəziyyət, problemlər və həlli yolları aze 2014
26  Р.М.Алгулиев Р.Ш.Махмудов Интернет вещей rus 2013
27  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış aze 2013
28  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya iqtisadiyyatının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri. aze 2013
29  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri aze 2013
30  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Fərdlərin informasiya mədəniyyəti indikatorlarının işlənməsi aze 2013
31  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternetin mahiyyəti, xüsusiyyətləri və təsir imkanlarina dair bəzi baxışlar aze 2012
32  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternet asılılığı və onunla mübarizə məsələləri aze 2012
33  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternet mühitində iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi: mövcud problemlər və həlli yolları aze 2012
34  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Məktəbyaşlı uşaqların internet-asılılıqdan qorunması problemləri aze 2011
35  Р.М.Алгулиев Р.Ш.Махмудова Р.Ш.Махмудов Вопросы защиты детей школьного возраста от интернет-зависимости rus 2011
36  R.Ş.Mahmudov İnternetin tənzimlənməsi metodlarının bəzi aspektləri haqqında aze 2011
37  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Əşyaların İnterneti: mahiyyəti, imkanları və problemləri aze 2011
38  R.Ş.Mahmudov İnternetin tənzimlənməsinin aktual məsələləri  aze 2010
39  R.Ş.Mahmudov Distant əmək münasibətləri : Beynəlxalq təcrübə və Azərbaycanda tətbiq edilməsi perspektivləri aze 2010
40  Р.М.Алгулиев Р.Ш.Махмудов Многоаспектное значение государственной программы  rus 2009
41  R.Ş.Mahmudov Distant əmək münasibətləri informasiya cəmiyyətinin əsas atributlarından biridir aze 2007
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu