Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 8
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri.  aze 2013
2  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Əşyaların İnterneti aze 2012
3  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya-medianın meydana gəlməsi və inkişafı: əsas istiqamətlər və xüsusiyyətlər. aze 2012
4  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternetin tənzimlənməsi problemləri aze 2010
5  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış  aze 2010
6  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternet mühitində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması məsələləri aze 2010
7  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları aze 2009
8  R.M.Əliquliyev C..Valehov R.Ş.Mahmudov İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri. Ekspress-informasiya aze 2008
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 22
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Milli mentalitetdə fərdi məlumatların yeri və onların mühafizəsi problemləri aze 2019
2  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev R.Ş.Mahmudov Plagiatlıqla mübarizə informasiya təhlükəsizliyinin mühüm komponenti kimi aze 2018
3  R.Ş.Mahmudov Kompüter piratçılığı ilə hüquqi mübarizə problemləri aze 2017
4  R.Ş.Mahmudov Elektron Tibbin Hüquqi Problemləri  aze 2016
5  R.Ş.Mahmudov Big Data və fərdi məlumatların qorunması problemləri aze 2016
6  R.Ş.Mahmudov Biznes sahəsində Big Data-nın tətbiqi perspektivləri aze 2016
7  R.Ş.Mahmudov Elektron kitabxanaların hüquqi problemləri aze 2016
8  R.Ş.Mahmudov Əşyaların İnternetinin bəzi təhlükəsizlik problemləri aze 2015
9  R.Ş.Mahmudov Elektron kitabxanaların hüquqi problemləri aze 2015
10  R.M.Alguliyev R.S.Mahmudov Transformation of market economy in information society eng 2014
11  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya cəmiyyətində iqtisadiyyatın transformasiyası məsələləri aze 2014
12  R.Ş.Mahmudov Vikinomika konsepsiyası və onun elektron dövlət idarəçiliyində tətbiqi perspektivləri aze 2014
13  R.Ş.Mahmudov Elektron dövlət idarəetmə konsepsiyası kimi aze 2014
14  R.Ş.Mahmudov Genişzolaqlı İnternet elektron dövlətin əsas infrastrukturu aze 2014
15  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İqtisadi təhlükəsizliklə informasiya təhlükəsizliyinin qarşılıqlı əlaqəsi aze 2013
16  R.Ş.Mahmudov İnformasiya təhlükəsizliyinin normativ-hüquqi bazası aze 2013
17  Р.Ш.Махмудов Проблемы установления Интернет-юрисдикции rus 2010
18  R.Ş.Mahmudov Elektron hazırlığın qiymətləndirilməsi məsələləri aze 2009
19  R.Ş.Mahmudov İqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarının rolu aze 2007
20  R.Ş.Mahmudov Elektron ticarət meydançalarının iqtisadi səmərəliliyi aze 2007
21  R.Ş.Mahmudov İnformasiya iqtisadiyyatının mahiyyəti və xüsusiyyətləri aze 2007
22  Р.М.Алгулиев Р.Ш.Махмудов Инновационная политика важное направление создания информационного общества rus 2007
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 32
 Dili  Ili
1  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya Təhlükəsizliyi Milli Təhlükəsizliyin Mühüm Komponenti Kimi aze 2020
2  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev R.S.Mahmudov R.M.Aliguliyev Information security as a national security component eng 2020
3  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev R.Ş.Mahmudov Azərbaycanda plagiatliqla mübarizə problemləri və həll yollari aze 2019
4  R.Ş.Mahmudov Milli mentalitet kontekstində fərdi məlumatlarin həssaslığı və onların təhlükəsizliyinin təmin olunmasi məsələləri aze 2019
5  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Dil sənayesi: imkanları, perspektivlər və problemlər aze 2018
6  R.Ş.Mahmudov Big Data erasında fərdi məlumatların hüquqi rejiminin müəyyənləşdirilməsi problemləri aze 2018
7  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Elm və təhsilin inteqrasiyasında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolu və perspektivləri aze 2017
8  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev R.Ş.Mahmudov İnformasoiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar elmi-nəzəri problemləri aze 2017
9  R.Ş.Mahmudov Sosial medianın bəzi funksiyaları haqqında  aze 2016
10  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternet cəmiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvəsi kimi aze 2016
11  R.M.Alguliyev R.S.Mahmudov Topical issues of regulation of economic relations in internet environment eng 2016
12  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasının multidistiplinar elmi-nəzəri problemləri aze 2016
13  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya cəmiyyətində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması problemləri  aze 2015
14  R.Ş.Mahmudov İnternet iqtisadiyyatının elmi-nəzəri əsaslarının analizi aze 2015
15  Р.М.Алгулиев Р.Ш.Махмудов Вопросы трансформации рыночной экономики в информационном обществе.  rus 2014
16  R.Ş.Mahmudov Bulud texnologiyaları iqtisadiyyatının mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərinin analizi aze 2014
17  R.Ş.Mahmudov Genişzolaqlı internetin inkişaf perspektivləri: mövcud vəziyyət, problemlər və həlli yolları aze 2014
18  Р.М.Алгулиев Р.Ш.Махмудов Интернет вещей rus 2013
19  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış aze 2013
20  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya iqtisadiyyatının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri. aze 2013
21  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri aze 2013
22  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Fərdlərin informasiya mədəniyyəti indikatorlarının işlənməsi aze 2013
23  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternetin mahiyyəti, xüsusiyyətləri və təsir imkanlarina dair bəzi baxışlar aze 2012
24  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov İnternet asılılığı və onunla mübarizə məsələləri aze 2012
25  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Məktəbyaşlı uşaqların internet-asılılıqdan qorunması problemləri aze 2011
26  Р.М.Алгулиев Р.Ш.Махмудова Р.Ш.Махмудов Вопросы защиты детей школьного возраста от интернет-зависимости rus 2011
27  R.Ş.Mahmudov İnternetin tənzimlənməsi metodlarının bəzi aspektləri haqqında aze 2011
28  R.M.Əliquliyev R.Ş.Mahmudov Əşyaların İnterneti: mahiyyəti, imkanları və problemləri aze 2011
29  R.Ş.Mahmudov İnternetin tənzimlənməsinin aktual məsələləri  aze 2010
30  R.Ş.Mahmudov Distant əmək münasibətləri : Beynəlxalq təcrübə və Azərbaycanda tətbiq edilməsi perspektivləri aze 2010
31  Р.М.Алгулиев Р.Ш.Махмудов Многоаспектное значение государственной программы  rus 2009
32  R.Ş.Mahmudov Distant əmək münasibətləri informasiya cəmiyyətinin əsas atributlarından biridir aze 2007
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu