Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. Plagiatlıqla mübarizə informasiya təhlükəsizliyinin mühüm komponenti kimi / R.M. Əliquliyev , R.M. Alıquliyev , R.Ş. Mahmudov // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. - Bakı, 2018. - S. 38-41.
 Annotasiya
 Məqalədə müəllif hüququnun pozulmasının xüsusi halı olan plagiatlıqla mübarizənin informasiya təhlükəsizliyinin mühüm istiqaməti olduğu əsaslandırılmışdır. Azərbaycanda plagiatlıqla mübarizəyə dair təkliflər irəli sürülmüşdür. Bunun üçün zəruri olan milli elektron kontentin formalaşdırılmasının, milli antiplagiat sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları işlənmişdir. Plagiatlıqla mübarizənin hüquqi, ictimai qınaq və maarifləndirmə metodlarının tətbiqinə dair tövsiyələr verilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu