Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudov , R.Ş. Big Data erasında fərdi məlumatların hüquqi rejiminin müəyyənləşdirilməsi problemləri / R.Ş. Mahmudov // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2018. - N: 2. - S. 28-33.
 Annotasiya
 Big Data texnologiyalarının inkişaf etdiyi və iqtisadi əhəmiyyətinin artdığı müasir dövrdə fərdi məlumatların hüquqi rejiminin müəyyən edilməsinə yeni yanaşma tələb edilir. Mövcud situasiya Big Data-nın iqtisadi potensialından maksimum faydalanmaqla yanaşı, insanların şəxsi həyatının etibarlı mühafizəsini təmin etmək üçün optimal, balanslaşdırılmış həll yollarını tələb edir. Məqalədə Big Data erasında fərdi məlumatların toplanması və emalı ilə bağlı hüquq normalarının təkmilləşdirilməsi zərurəti əsaslandırılır. Fərdi məlumatlara mülkiyyət hüququnun tanınması probleminin aktuallığına diqqət çəkilir. İnsanların özəl həyatı ilə bağlı məlumatların şəxssizləşdirilməsi, onların emalının legitimləşdirilməsi və məhdudlaşdırılması ilə bağlı hüquqi konsepsiyalarla Big Data texnologiyalarının tətbiqi konsepsiyaları arasındakı ziddiyyətlər şərh olunur
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu