Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - kitab


 Biblioqrafik təsvir
Əliquliyev , R.M. İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov . - Bakı : İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı, 2009. - 62 s. - ISBN 978-9952-434-13-2
 Annotasiya
 Ekspress-informasiyada informasiya cəәmiyyəti şəraitindəә xüsusi aktuallıq kəsb edən informasiya asılılığı problemi araşdırılır. Addiktologiyanın yeni tədqiqat sahəsi olan informasiya asılılığının yaranma səbəbləri, xüsusiyyətləri və doğurduğu fəsadlar göstərilir. İnternet-asılılığın tibbi-psixoloji profilaktikası, uşaqların bu təәhlükədən qorunması, habelə bu problemlərlə mübarizә sahəsindә beynəlxalq təcrübə tədqiq edililir, yeni təklif vəә tövsiyyələr irəli sürülür.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu