Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudov , R.Ş. Elektron ticarət meydançalarının iqtisadi səmərəliliyi / R.Ş. Mahmudov // Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi II Beynəlxalq konfrans. Məqalələr (II kitab) . - Bakı, 2007. - S. 801-806.
 Annotasiya
 Məqalədə İnternet-texnologiyaların imkanları hesabına yaradılan elektron ticarət meydançalarının iqtisadi səmərəliliyi araşdırılır. Elektron ticarətin ənənəvi ticarətlə müqayisədə alıcı və satıcı üçün üstünlükləri göstərilir. Həmçinin sahə, korporativ, regional və dövlət ehtiyacları üçün nəzərdə tutulan elektron ticarət meydançalarının xüsusiyyətləri xarakterizə edilir.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu