Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. İqtisadi təhlükəsizliklə informasiya təhlükəsizliyinin qarşılıqlı əlaqəsi / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov // İ“İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2013. - S. 7-10.
 Annotasiya
 Məqalədə iqtisadi təhlükəsizliklə informasiya təhlükəsizliyinin qarşılıqlı əlaqəsi araşdırılır. İnformasiya və biliklərin əsas iqtisadi resurslara çevrildiyi informasiya iqtisadiyyatında informasiya təhlükəsizliyinin mühüm istiqamətləri olan istehsal, maliyyən və infrastruktur təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, eləcə də, intelektual mülkiyyətin, fərqli məlumatların qorunması və iqtisadi cinayətkarlıq məsələləri informasiya təhlükəsizliyi prizmasından analız edilir. İnformasiya iqtisadiyyatının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürülür.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu