Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudov , R.Ş. İnformasiya təhlükəsizliyinin normativ-hüquqi bazası / R.Ş. Mahmudov // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ respublika elmi-praktiki konfransının materialları. - Bakı, 2013. - S. 67-70.
 Annotasiya
 Məqalədə informasiya təhlükəsizliyinin beynəxalq və milli səviyyələrdə mövcud normativ-hüquqi bazası araşdırılır. O cümlədən informasiya təhlükəsizliyinin hüquqi-ideoloji bazası, informasiyanın əlyeterliyinin, konfedsiallığının, intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunmasının, informasiya texnologiyalarının, informasiya təhlükəsizliyi sahəsində qanun pozuntuları və məsulliyət məsələlərinin hüquqi əsasları analiz edilir. Azərbaycan informasiya təhlükəsiliyi sahəsində qanunvericilik bazasının təkminləşdirilməsinə dair təkliflər irəli sürülür.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu