Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - kitab


 Biblioqrafik təsvir
Əliquliyev , R.M. İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov . - Bakı : İnformasiya texnologiyaları, 2010. - 96 s. - ISBN 978-9952-434-28-6
 Annotasiya
 Kitabda İnternet şəbəkəsinə texnoloji və sosial-humanitar aspektlərdan müxtəlif baxışlar şərh edilir. İnternetin təsiri nəticəsində əməyin transformasiyasi, virtual əmək münasibətlərinin formalaşması kimi məsələlər araşdırlır. Qlobal şəbəkənin elm və təhsil sahələrinə gətirdiyi imkanlar, yeniliklər, bunların nəticəsində formalaşan elektron elm və təhsil mühitinin əhəmiyyəti göstərilir. Mədəni sferada İnternetin imkanları hesabına əldə edilən üstünlüklər, bir sira ənənəvi problemlərin həlli imkanları analiz edilir. İstifadəçilərin İnternetdə etik normalara əməl etmələri ilə bağlı problemlər araşdırılır.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu