Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudov , R.Ş. Biznes sahəsində Big Data-nın tətbiqi perspektivləri / R.Ş. Mahmudov // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2016. - S. 179-182.
 Annotasiya
 Tədqiqat işində Big Data texnologiyalarının biznesin inkişafında yaratdığı imkanlar araşdırılır. Dünyanın qabaqcıl analitik şirkətlərinin Big Data-nın inkişaf perspektivləri ilə bağlı proqnozları şərh olunur. Bank, pərakəndə satış və telekommunikasiya biznesi sahələrində Big Data-nın tətbiqinin müsbət nəticələri analiz edilir və ümumiləşdirilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu