Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. Dil sənayesi: imkanları, perspektivlər və problemlər / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2018. - N: 1. - S. 3-26.
 Annotasiya
 Məqalədə dil sənayesinin mahiyyəti, xüsusiyyətləri, müasir vəziyyəti və perspektivləri araşdırılır. İnformasiya cəmiyyətində dil xidmətlərinin rolu göstərilir. Dil sənayesi biliklər iqtisadiyyatının mühüm sahəsi kimi xarakterizə olunur. Eləcə də, dil sənayesinin əsas seqmentləri təsnifatlandırılır, onların xarakterik xüsusiyyətləri şərh edilir. İqtisadiyyatda dil sənayesi hesabına formalaşan linqvistik kommunikasiyanın əhəmiyyəti analiz olunur. Dil sənayesində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin perspektivləri göstərilir. Elmi innovasiya iqtisadiyyatında dil faktorunun rolu müəyyən edilir. Dil sənayesinin aparıcı seqmentlərindən biri olan xarici dil tədrisinin iqtisadiyyatı şərh olunur. Qlobal ünsiyyət dilinin gələcək perspektivləri və onun dil sənayesinin inkişafına təsiri araşdırılır. Həmçinin Azərbaycanda dil sənayesinin mövcud vəziyyəti tədqiq edilir və ölkəmizdə bu sahənin inkişafına dair təkliflər irəli sürülür
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu