Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. Elm və təhsilin inteqrasiyasında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolu və perspektivləri / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2017. - N: 1. - S. 98-104.
 Annotasiya
 Məqalədə elm və təhsilin inteqrasiyasında İKT-nin imkanları araşdırılır. Elmi biliklərin təhsil prosesinə transformasiyası, İKT-nin imkanlarına əsaslanan yeni təhsil modellərinin tətbiqi ilə bağlı problemlər təhlil olunur və onların həlli yolları göstərilir. Eləcə də, ölkənin informasiya məkanının təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün zəruri olan kiberəsgərlərin hazırlanmasının zəruriliyi əsaslandırılır. Həmçinin Azərbaycanda elm və təhsilin inteqrasiyası üçün AMEA-nın bütün elmi müəssisə və təşkilatlarını vahid infrastrukturda birləşdirən AzScienceNet elm-kompüter şəbəkəsinin imkanlarından səmərəli istifadə edilməsinə dair təkliflər irəli sürülür
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu