Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudov , R.Ş. Genişzolaqlı İnternet elektron dövlətin əsas infrastrukturu / R.Ş. Mahmudov // Elektron dövlət quruculuğu problemləri I Respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2014. - S. 24-27.
 Annotasiya
 Məqalədə e-dövlətin əsas infrastrukturu olan genişzolaqlı internetin inkişaf perspektivləri araşdırılır. E-dövlətin formalaşdırılması, inkişafı və əhaliyə keyfiyyətli e-xidmətlərin göstərilməsinin sürətli, təhlükəsiz, əlyetərli İnternetdən bilavasitə asılı olduğu əsaslandırılır. Genişzolaqlı İnternetin ekosistemini təşkil edən infrastruktur və xidmətlər, şəbəkəyə qoşulma qurğuları, proqram və kontent, maliyyələşmə, insan faktoru məsələləri ilə bağlı problemlər və onların həlli yolları göstərilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu