Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudov , R.Ş. Bulud texnologiyaları iqtisadiyyatının mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərinin analizi / R.Ş. Mahmudov // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2014. - N: 2(6). - S. 14-23.
 Annotasiya
 Məqalədə bulud texnologiyalarının mahiyyəti, meydana gəlməsi və inkişaf mərhələləri göstərilir. Bulud xidmətlərinin təsnifatı, formaları şərh olunur. Bulud texnologiyalarının inkişaf tempi ilə bağlı statistika və proqnozlar analiz edilir. Müvafiq texnologiyaların iqtisadi cəhətdən üstünlükləri və çatışmazlıqları, hüquqi tənzimləmə problemləri araşdırılır. Bulud texnologiyaları iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı dövlət siyasətinin hədəflərinə dair təkliflər irəli sürülür.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu