Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudov , R.Ş. Genişzolaqlı internetin inkişaf perspektivləri: mövcud vəziyyət, problemlər və həlli yolları / R.Ş. Mahmudov // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2014. - N: 1. - S. 21-32.
 Annotasiya
 Məqalədə genişzolaqlı İnternetin inkişaf perspektivləri araşdırılır. Onun iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni sahələrə təsiri analiz edilir. Genişzolaqlı İnternetin ekosistemini təşkil edən infrastruktur və xidmətlər, şəbəkəyə qoşulma qurğuları, proqram və kontent, maliyyələşmə, insan faktoru məsələləri ilə bağlı problemlər və onların həlli yolları göstərilir. İnternetin inkişafı ilə bağlı tənzimləmə tədbirləri, müvafiq sahə strukturunun və bazarın stimullaşdırılması, müxtəlif sahələrin maraqlarının nəzərə alınması, genişzolaqlı İnternetin inkişafına dair strategiya və planların hazırlanmasına dair təkliflər irəli sürülür.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu