Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasının multidistiplinar elmi-nəzəri problemləri / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2016. - N: 2. - S. 3-18.
 Annotasiya
 Məqalədə informasiya cəmiyyətinin formalaşmasının multidistiplinar problemləri araşdırılır və təsnif edilir. İnformasiya cəmiyyəti nəzəriyyəsi ilə bağlı müxtəlif baxışlar, yanaşmalar, konsepsiyalar analiz olunur. Beynəlxalq təşkilatların informasiya cəmiyyəti quruculuğu ilə bağlı fəaliyyəti, çağırışları şərh edilir. İnformasiya cəmiyyətinin mutidistiplinar problemləri ilə məşğul olan dünyanın nüfuzlu elmi tədqiqat mərkəzlərinin və jurnallarının fəaliyyət istiqamətləri tədqiq olunur
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu