Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudov , R.Ş. İqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarının rolu / R.Ş. Mahmudov // 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication ITTC-2007 . - Ganja, 2007. - S. 271-274.
 Annotasiya
 Tədqiqat işində müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının iqtisadi inkişafa təsir imkanları araşdırılır, bu sahədə mövcud olan elmi-nəzəri baxışlar şərh edilir. Həmçinin informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinə əsaslanan elektron biznesin üstünlükləri göstərilir.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu