Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. İnformasiya cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri / R.M. Əliquliyev , R.Ş. Mahmudov // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2013. - N: 2. - S. 31-41.
 Annotasiya
 Məqalədə informasiya cəmiyyəti şəraitində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri raşdırılır. İqtisadi sistemlərin transformasiyasına təsir edən amillər və proseslər analiz edilir. Bazarda informasiya asimmetriyasının neqativ təsirləri və onun aradan qaldırılmasında İnternetin rolu göstərilir. Bazarın vasitəçilik və qiymətyaratma funksiyalarının transformasiyası xarakterizə olunur. Biliklər iqtisadiyyatının, sosial şəbəkələrin, üçüncü sektorun, fərdiləşmiş istehsalın bazarın təməl prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edən cəhətləri analiz edilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu