Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudov , R.Ş. Kompüter piratçılığı ilə hüquqi mübarizə problemləri / R.Ş. Mahmudov // Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri‖ I respublika konfransı. - Bakı, 2017. - S. 124-127.
 Annotasiya
 Məqalədə kompüter piratçılığı ilə hüquqi mübarizə problemləri araşdırılır. O cümlədən kompüter piratçılığının mahiyyəti və formaları, onunla mübarizə üsulları şərh olunur. Kompüter proqramlarının hüquqi qorunması formalarının üstünlükləri və çatışmazlıqları analiz edilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu