Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 1
 Dili  Ili
1  T.X.Fətəliyev M.Ş.Hacırəhimova Elektron elm: beynəlxalq qurumlar, təşəbbüslər və hüquqi baza aze 2010
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 59
 Dili  Ili
1  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova A Deep Learning Method for Sentiment Classification  eng 2019
2  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Prediction of PVT Properties in Crude oil Systems Using Machine Learning Method eng 2019
3  M.S.Hajirahimova Anomaly detection challenges and solution ways in Big Data eng 2019
4  M.S.Hajirahimova A.G.Aliyeva Big Data analytics: Challenges and solution  eng 2019
5  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Deep learning application in oil and gas industry: opportunities and challenges eng 2018
6  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Methods and Models for Predicting oil Reservior PVT Properties: a Review eng 2018
7  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Implementation of support vector machines for prediction of PVT properties in crude oil systems eng 2018
8  Y.N.Imamverdiyev M.Ş.Hacırəhimova Müxtəlif Korrelyasiyalar İstifadə Etməklə Azərbaycan Xam Nefti Üçün Özlülük Performansının Qiymətləndirilməsi aze 2018
9  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Hədəfyönümlü hücumların aşkarlanması metodlarının tədqiqi aze 2018
10  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Big Data texnologiyalarının təhlükəsizlik problemləri və həlli yolları aze 2018
11  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova NoSQL verilənlər bazalarında təhlükəsizlik problemləri haqqında aze 2018
12  M.Ş.Hacırəhimova Twitter məlumatlarının sentiment analizi aze 2018
13  R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Multidisciplinary problems of big data in information security eng 2017
14  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Big Data-nın Proqram Təminatının Testetmə Problemləri aze 2017
15  M.Ş.Hacırəhimova H.Y.Gözəlova Proqram mühəndisliyi və Data Science  aze 2017
16  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Big Data-nın proqram mühəndisliyinin bəzi problemləri aze 2017
17  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Proqram təminatının versiyalarının vizuallaşdırılması problemləri haqqında aze 2017
18  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Big Data analitika əsasında informasiya təhlükəsizliyi obyektində anomaliyaların aşkarlanması modeli aze 2017
19  R.M.Əliquliyev M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Big Data konsepsiyası və aktual elmi-nəzəri problemlər aze 2016
20  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva İnkişaf etmiş ölkələrin “Big Data” təşəbbüsləri aze 2016
21  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Böyük verilənlərin saxlanılma problemləri və mövcud həllər aze 2016
22  M.Ş.Hacırəhimova “Big Data” neft-qaz sənayesində qərar qəbul etmənin əsas komponenti kimi aze 2016
23  M.Ş.Hacırəhimova H.Y.Gözəlova Böyük verilənlərdən verilənlər haqqında elmə:fənlərarası perspektiv aze 2016
24  M.Ş.Hacırəhimova A.G.Əliyeva Elektron kitabxanalar: Big data imkanları və problemləri aze 2016
25  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Rəqəmsal kitabxanalarda elmi verilənlərin çıxarılması problemləri  aze 2016
26  R.M.Əliquliyev M.Ş.Hacırəhimova Səhiyyədə Big data erası aze 2016
27  M.Ş.Hacırəhimova A.G.Əliyeva E-tibbə dair beynəlxalq qurumların və xarici ölkələrin təcrübəsi: çağırışlar, strategiyalar, konsepsiyalar aze 2016
28  M.Ş.Hacırəhimova H.Y.Gözəlova Data science və onun tibbi ixtisaslar üzrə proyeksiyaları aze 2016
29  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Elektron tibdə informasiya təminatının bəzi məsələləri aze 2016
30  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Big data integration architectural concepts for oil and gas industry eng 2016
31  M.S.Hajirahimova A.G.Aliyeva Big Data: Potential and Indicators eng 2016
32  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Böyük verilənlərin vizuallaşdırılmasının elmi-nəzəri problemləri aze 2016
33  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Big Data-nın ölçülməsi sahəsində bəzi metodoloji yanaşmalar aze 2016
34  M.Ş.Hacırəhimova E-sənəd dövriyyəsi sistemlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin bəzi aspektləri aze 2015
35  M.Ş.Hacırəhimova Big Data texnologiyalarının təhlükələri aze 2015
36  M.S.Hajirahimova A.G.Aliyeva Review of statistical analysis methods of large-scale data eng 2015
37  M.S.Hajirahimova Opportunities and challenges big data in oil and gas industry eng 2015
38  M.S.Hajirahimova A.G.Aliyeva Big data strategies of the world countries eng 2015
39  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Mətn referatlaşmada izafiliyi idarə edən optimallaşma modeli aze 2014
40  R.M.Əliquliyev M.Ş.Hacırəhimova “Big Data” texnologiyaları: mövcud vəziyyət və perspektivlər aze 2014
41  T.X.Fataliyev M.S.Hajirahimova M.I.Ismayilova On analytic-information system of scientific problems register  eng 2012
42  M.Ş.Hacırəhimova Elektron elmin formalaşması sahəsində beynəlxalq təcrübə və təşəbbüslər aze 2012
43  M.Ş.Hacırəhimova E-elm mühitində sənəd dövriyyəsi texnologiyaları aze 2012
44  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Elmin idarə olunmasında ABŞ təcrübəsi aze 2012
45  M.S.Hajirahimova On intellectualization of management of Eeectronic documents eng 2010
46  М.Ш.Гаджирагимова Об одной модели оптимального распределения файлов в узлах сети rus 2009
47  M.Ş.Hacırəhimova Distant sistemlərində multiagent texnologiyanın tətbiqi haqqında aze 2007
48  М.Ш.Гаджирагимова Оптимальное распределение информационных ресурсов в узлах сети rus 2007
49  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova İnformasiya sistemləri üçün arayış sistemlərinin yaradılması haqqında aze 2007
50  M.Ş.Hacırəhimova Şəbəkə əsasında yaradılan təhsil sistemlərində agentlərdən istifadənin ümumi prinsipləri haqqında aze 2007
51  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Server tətbiqi əlavələrinin işlənməsi problemləri aze 2007
52  M.Ş.Hacırəhimova Verilənlərin paylanma strategiyaları haqqında aze 2007
53  Р.М.Алгулиев М.Ш.Гаджирагимова Некоторые аспекты организации и реализации мультиагентной системы поиска информации в распределенной информационной среде rus 2006
54  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Об архивации корпоративных электронных документов rus 2005
55  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Автоматизированная система контроля исполнения заданий rus 2004
56  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Интеграция систем электронного документооборота и архива rus 2004
57  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev M.Ş.Hacırəhimova Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyyəsinin mühafizəsi aze 2004
58  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Об одной корпоративной электронной архивной системе rus 2003
59  Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Электронный документооборот в корпоративной сети rus 2003
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 34
 Dili  Ili
1  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Böyük verilənlərin saxlanılma problemləri və mövcud həllər aze 2019
2  M.Ş.Hacırəhimova H.Y.Gözəlova Verilənlər haqqında elm:tarixi, mahiyyəti və tədrisinin vəziyyəti aze 2019
3  R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Classification Ensemble based anomaly detection in network traffic eng 2019
4  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Estimation of Viscosity of Azerbaijan Crude Oil eng 2019
5  M.Ş.Hacırəhimova A.G.Əliyeva Mədən neftinin PVT xassələrinin proqnozlaşdırılmasında mövcud yanaşmalar aze 2019
6  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Evaluation of Oil Viscosity Based Various Empirical Correlations for Azerbaijan Crude Oils eng 2019
7  M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Böyük verilənlərin vizullaşdırılması:mövcud yanaşmalar və problemlər aze 2018
8  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Current approaches in prediction of PVT properties of reservoir oils  eng 2018
9  M.Ş.Hacırəhimova Səhiyyədə Big Data erası: vədlər və problemlər aze 2017
10  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva İnkişaf etmiş ölkələrin "Big Data" ilə bağlı təşəbbüsləri aze 2017
11  M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva E-səhiyyə sahəsində beynəlxalq çağırışların və xarici ölkələrin təcrübəsinin analizi aze 2017
12  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva About Big Data measurement methodoligies and indicators eng 2017
13  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Methodologies and indicators for Big Data measurement eng 2017
14  M.S.Hajirahimova A.S.Aliyeva Some indicators of Big Data  eng 2016
15  R.M.Əliquliyev M.Ş.Hacırəhimova A.S.Əliyeva Big Data-nın aktual elmi-nəzəri problemləri aze 2016
16  M.Ş.Hacırəhimova “Big Data”texnologiyalari və informasiya təhlükəsizliyi problemləri aze 2016
17  R.M.Alıquliyev M.Ş.Hacırəhimova Mətnlərin avtomatik referatlaşması üçün optimallaşma modeli aze 2015
18  R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova An optimization model for automatic text summarization eng 2015
19  M.S.Hajirahimova A.G.Aliyeva Review of statistical analysis methods of high-dimensional data eng 2015
20  M.Ş.Hacırəhimova Elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərinin təhlükəsizliyinin bəzi aspektləri aze 2015
21  R.M.Əliquliyev M.Ş.Hacırəhimova “Big Data” fenomeni: problemlər və imkanlar aze 2014
22  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova GenDocSum + MCLR: Generic document summarization based on maximum coverage and less redundancy eng 2012
23  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Quadratic boolean programming model and bonary differential evolution algorithm for text summarization eng 2012
24  M.Ş.Hacırəhimova Elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərində standartlaşdırma məsələləri: Beynəlxalq təcrübə aze 2012
25  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova C.A.Mehdiyev MCMR: Maximum coverage and minimum redundant text summarization model eng 2011
26  М.Ш.Гаджирагимова Архитектурные принципы построения системы электронного документооборота в рамках электронного государства rus 2011
27  Я.Н.Имамвердиев М.Ш.Гаджирагимова Архитектура инфраструктуры доверия электронным документам в среде электронного государства rus 2011
28  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev M.S.Hajirahimova Multi-document summarization model based on integer linear programming eng 2010
29  M.Ş.Hacırəhimova Elektron dövlət mühitində sənəd dövriyyəsi sistemlərinin aktual problemləri və həlli yolları aze 2010
30  R.M.Əliquliyev T.X.Fətəliyev M.Ş.Hacırəhimova Tapşırıqların icrasına nəzarət sistemi haqqında aze 2005
31  R.M.Əliquliyev M.Ş.Hacırəhimova M.I.Ismayılova Paylanmış verilənlər bazalarında sorğuların optimallaşdırılma metodlarının araşdırılması aze 2005
32  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова Интеграция корпоративных систем документооборота и архива rus 2005
33  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова О системе контроля исполнения заданий rus 2005
34  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев М.Ш.Гаджирагимова К созданию корпоративной распределенной архивной системе rus 2003
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 4
 Dili  Ili
1  M.Ş.Hacırəhimova Elektron elm proqram layihəsinin normativ-hüquqi bazası aze 2009
2  M.Ş.Hacırəhimova Elektron elm aze 2009
3  M.Ş.Hacırəhimova Elektron elm və dünya təcrübəsi aze 2008
4  M.Ş.Hacırəhimova Açıq arxivlər elmi texniki informasiyaların yayılmasında müasir texnologiyadır aze 2008     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu