Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. Big Data-nın aktual elmi-nəzəri problemləri / R.M. Əliquliyev , M.Ş. Hacırəhimova , A.S. Əliyeva // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2016. - N: 2.- S. 37-49.
 Annotasiya
 Son on ildə texniki və texnoloji inkişaf ilə əlaqədar olaraq dünyada çox böyük ölçüdə rəqəmsal verilənlər generasiya olunmuşdur. Nəticədə “big data” termini meydana gəlmiş, bu gün isə hər yerdə – qəzet, jurnal məqalələrində, bloqlarda və s. geniş müzakirə olunan əsas mövzuya çevrilmişdir. “Big data” müasir cəmiyyət üçün yeni imkanlar yaratmaqla yanaşı, elmi tədqiqatçılar üçün problemlər gətirmişdir. Məqalədə “big data” termininə kütləvi informasiya vasitələrindən, biznes sektorundan fərqli olaraq, elmi-tədqiqat obyekti kimi baxılır, “big data” konsepsiyasının qısa şərhi verilir. Onun tədqiqat istiqaməti kimi inkişafını şərtləndirən əsas amillər diqqətə çatdırılır. Həmçinin tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olan aktual elmi-nəzəri problemlər təhlil olunur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu