Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Hacırəhimova , M.Ş. NoSQL verilənlər bazalarında təhlükəsizlik problemləri haqqında / M.Ş. Hacırəhimova , M.I. Ismayılova // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. - Bakı, 2018. - S. 224-227.
 Annotasiya
 Məqalə böyük verilənlər (“Big data”) və NoSQL verilənlər bazalarında təhlükəsizlik problemlərinə həsr olunmuşdur. Böyük həcm, sürət və müxtəliflik kimi xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunan böyük verilənlərdə təhlükəsizlik və məxfilik ciddi problemlər yaradır. Ənənəvi təhlükəsizlik modelləri bu cür geniş miqyaslı verilənlərlə işləyən zaman çətinliklərlə rastlaşır. Məqalədə böyük verilənlər və NoSQL verilənlər bazalarında təhlükəsizlik və məxfilik problemləri araşdırılmışdır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu