Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Hacırəhimova , M.Ş. Verilənlərin paylanma strategiyaları haqqında / M.Ş. Hacırəhimova // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. - Sumqayıt, 2007. - S. 258-260.
 Annotasiya
 Sənəddə müasir müəssisə və təşkilatların informasiya resurslarının paylanmasında istifadə olunan mərkəzləşmə, fraqmentləşmə, replikasiya və qarışıq strategiyası və bu strategiyaların müsbət və mənfi tərəfləri qeyd olunur. Bu strategiyaların gələcəkdə “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramı çərçivəsində layihələndiriləcək informasiya sistemlərində nəzərə alınması tövsiyə olunur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu